Regjeringen vil bidra til å utvikle en sterk norsk havklynge, gjennom å stimulere til økt samhandling mellom de havbaserte næringene. Dette er bakgrunnen for at næringsministeren, fiskeriministeren og olje- og energiministeren inviterer til en havkonferanse om hvilke muligheter den norske havklyngen gir for økt norsk verdiskaping fra havet i fremtiden. Tanja Hoel vil presentere de blå mulighetene for en grønn fremtid på konferansen.

Havkonferansen – 2 Kilde: regjeringa.no

Norge har med sin lange kyst, tradisjoner og kunnskaper om havet utviklet seg til å bli en viktig havnasjon. Havet er fellesnevneren for de viktigste næringene i Norge i dag, representert ved olje- og gassnæringen, maritim næring og sjømatnæringen, målt i verdiskaping. I fremtiden vil utviklingen av nye havbaserte næringer også kunne bidra til verdiskapingen. Produksjon av tang og tare, fi ske etter ukjente arter, oppdretts anlegg langt til havs, undersjøiske olje- og gassfabrikker og vind mølleparker i stort omfang, og gruvedrift på havbunnen er blant mulighetene som nå diskuteres.

PROGRAM:

12:00-12:05 VELKOMMEN v/møteleder Arne Hjeltnes

12:05-12:25 ÅPNING v/statsminister Erna Solberg

12:25-12:45 PANELDISKUSJON OM REGJERINGENS

VISJONER FOR DE BLÅ NÆRINGENE

Næringsminister Monica Mæland, fiskeriminister
Per Sandberg og statssekretær Ingvil Smines
Tybring-Gjedde i Olje- og energidepartementet

12:50-13:50 MULIGHETENE I HAVET

12:50-13:05 EU´S PERSPECTIVES ON THE OUTLOOK FOR THE BLUE ECONOMY

– Europakommisjonen v/generaldirektør João Aguiar Machado

13:05-13:15 HAVETS ÅRHUNDRE

– Sintef v/konsernsjef Alexandra Bech Gjørv

13:15-13:25 HAVBLIKK – BLÅ LØSNINGER FOR EN GRØNN FREMTID

– The Seafood Innovation Cluster, Norwegian Centres of Expertise v/managing director Tanja Hoel

13:25-13:45 PANELDISKUSJON OM FREMTIDSMULIGHETENE I HAVROMMET

Administrerende direktør Sturla Henriksen i Norges Rederiforbund, administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass og administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge

13:45-14:15 KAFFEPAUSE

14:20-15:10 HVORDAN GRIPER VI MULIGHETENE?

– Firmenich Bjørge Biomarin v/CEO Tormod Thomsen
– Aanderaa v/Ocean & Coastal BU Leader Inger M. Graves
– Nordlaks v/administrerende direktør Inge Berg
– Kongsberg v/konsernsjef Walter Qvam
– Statoil v/manager Operation & Maintenance ,Sverre Trollnes
– Ulstein Group v/visekonsernsjef Tore Ulstein
– Universitetet i Bergen v/rektor Dag Rune Olsen

15:10-15:40 DISKUSJON I GRUPPER

15:40-16:40 PRESENTASJON OG PLENUMSDISKUSJON

16:40-17:00 OPPSUMMERING OG AVSLUTNING