Mandag 30. mai åpner Norsk havlaboratorium, en ny base for havobservasjon og teknologiutvikling på Marineholmen i Bergen. Statsminister Erna Solberg står for den offisielle åpningen.

marineholmen Kilde: uib.no

Havforskningsdirektør Sissel Rogne og rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen er vertskap når Havlaboratoriet skal åpnes av statsminister Erna Solberg mandag 30. mai.

– Vår visjon er at Norsk Havlaboratorium skal stimulere til nyskapende forsknings- og utviklingssamarbeid og bidra til utvikling av havbyen Bergen som et marint kraftsentrum både nasjonalt og internasjonalt, sier Dag Rune Olsen.

– Med Norsk havlaboratorium samler vi teknologimiljøet for havforskning på ett sted. I dag går teknologiutviklingen raskere enn noen gang, spesielt på undervannsteknologi. Da er det viktig å bygge opp en felles kompetanse og utnytte ressursene best mulig, sier Rolf Birger Pedersen.

Han er professor ved Senter for geobiologi på Universitetet i Bergen (UiB), og tok initiativ til Norsk havlaboratorium sammen med forsker Olav Rune Godø på Havforskningsinstituttet. Forsvarets forskningsinstitutt er den tredje partneren i samarbeidet, hvor havobservasjoner står sentralt for alle aktørene.

Havforskning og subseateknologi

Ole Arne Godø peker på at Bergen har store og ledende miljøer på marin forskning.

– Regionen har også miljøer på undervannsteknologi som er i verdensklasse. Med nedgangen i petroleumsindustrien er det nå en del ledig spisskompetanse som vi håper vi kan dra nytte av her, sier Godø

Initiativtakerne bak Norsk havlaboratorium ønsker å samle de beste kreftene innen maritime, marine og subseamiljøer – fra både fra akademia og industri – til et kreativt laboratorium for å utvikle kunnskapen og de teknologiske løsningene videre.

Gir ny kunnskap

Ny teknologi og nye metoder er viktig for å skaffe ny kunnskap, og for å drive forskning og næringsutvikling fremover. Samtidig krever stadig mer bruk av undervannsteknologi og fjernstyrte undervannsfarkoster høy kompetanse, både til drift, vedlikehold og ny teknologiutvikling.

I den store lagerhallen på Marineholmen utvikles, vedlikeholdes og repareres utstyr som fjern- og selvstyrte undervannsfarkoster, forankrede rigger og glidere, bøyer og undersjøiske observasjonsplattformer.
 
Denne teknologien skaffer ny kunnskap som blant annet er viktig for å følge klimaendringene i havet tett, overvåke hvordan økt temperatur påvirker marint liv og beregne effekter av mulige oljeutslipp i sårbare områder. Ved hjelp av utstyret kan man også utforske nye dypvannsområder med helt nye arter, som de undersjøiske vulkanene langs Nord-Atlanterhavsryggen.

Drivkraft for sivilingeniørstudium

Havlaboratoriet skal også gi plass til studentene.

– Havlaboratoriet skal være en møteplass for neste generasjon havforskere og marinteknologer, og bidra til synergier mellom ulike fagområder og disipliner. Det vil være en drivkraft i etableringen av et sivilingeniørstudium rettet mot marin observasjonsteknologi, sier Rolf Birger Pedersen.

  Norsk havlaboratorium (Norwegian Ocean Laboratory):

Bak Norsk havlaboratorium står Havforskningsinstituttet, Universitetet i Bergen og Forsvarets forskningsinstitutt.
Havlaboratoriet er finansiert gjennom en rekke infrastrukturprosjekter fra Forskningsrådet.    
Industrielle partnere er blant andre Statoil, Metas, Argus, Aanderaa Data Instruments, Kongsberg Maritime og GCE Subsea.
Norsk havlaboratorium ligger på Marineholmen, i Thormøhlens gate 41.
Den offisielle åpningen skjer mandag 30. mai kl. 14

Visjon:

Norsk havlaboratorium skal bli Bergenstradisjonens instrument for videreføring av den marine forskingsarven ved hjelp av felles koordinert satsning på marin teknologiutvikling og havforskning.

Mål:

Norsk havlaboratorium skal bli et kraftsentrum for marin observasjonsmetodikk ved etablering av en fellesarena for akademia, forvaltning og industri. Havlaboratoriet skal være en uformell magnet som tiltrekker spisskompetanse innen forskning og industri og dermed bli en kreativitetslab for nyskaping uten topptung organisering.