Som følge av et samfunn i utvikling kan forskning og innovasjon være en nøkkel til å skape ny vekst. Bedrifter med gode ideer oppfordres derfor til å søke om støtte fra en pott på 900 millioner kroner. Søknadsfristen er 12. oktober.

Regjeringen har som mål at Norge skal være et av Europas mest innovative land. Av den grunn styrkes ordninger som bidrar til mer forskning og innovasjon, gjennom tilrettelegging for nye bedrifter, produkter og tjenester – og nye arbeidsplasser.

Forskningsrådet har jobbet aktivt med å forenkle søknadsprosessen de siste årene
Det er mulig å sende inn prosjektskisse og få uforpliktende rådgivning før søknaden sendes inn. Forskningsrådet gir råd om hvilke program bedriften bør søke, og konkrete innspill til bedring av søknaden. Bedrifter kan også få hjelp til å utvikle ideer gjennom prosjektverksteder. 

Forskningsrådet lyser ut penger gjennom åtte innovasjonsprogrammer. Av de åtte innovasjonsprogrammene, vil følgende være aktuelle å søke på for sjømatbedrifter: 
BIA – Brukerstyrt innovasjonsarena 
HAVBRUK – Stort program for havbruksforskning
BIONÆR – Bærekraftig verdiskaping i mat- og biobaserte næringer

Viktige datoer

– Prosjektverksted i Bergen 26. august 10:00-15:00

– Skisse: Innsendelsesfrist 31. august kl 13:00

– Søknad (sendes det enkelte program): Innsendelsesfrist: 12. oktober kl 13:00

-Bedrifter har også mulighet for å søke støtte gjennom skatteinsentivordningen SkatteFUNN nå. Søker man innen 1. september er man garantert behandling i 2016.

Les hele artikkelen på forskningsrådet sine nettsider NFR