9.-10. november er det ventet over 2500 engasjerte elever til Ocean Talent Camp Vest på Amalie Skram Videregående skole, Bergen. På campen skal alle de havbaserte næringene vises frem til elevene, vi trenger alle våre partnere med på laget!

Ocean Talent Camp er en møteplass for elever fra 10. trinn og videregående skoler som står overfor utdannings- og yrkesvalg. Her får de møte næringene som er de største bidragsyterne til norsk økonomi; de havbaserte næringene – Ocean Industries.

Maritimt Forum Bergensregionen, GCE Subsea, NCE Maritime CleanTech og NCE Seafood Innovation Cluster har gått sammen for å arrangere Ocean Talent Camp Vest, som er bygd på det pedagogiske opplegget My Wave. Det spesialtilpassede opplegget starter med forberedelser i klasserommet, fortsetter med besøk på Ocean Talent Camp, og avsluttes med bearbeiding av inntrykk og læring i klasserommet. I tillegg får elevene kjennskap til seg selv og sitt eget talent før de møter de deltakende bedriftene på Ocean Talent Camp.

Som utstiller får bedriften en unik mulighet til å være med på å bidra til at elevene og fremtidens talenter får kunnskap om deres næring og hvilke karrieremuligheter som ligger der.

For at arrangementet skal bli best mulig, trenger vi spennende bedrifter som utstillere. Deltakeravgiften for utstillere er kr. 15 000 eks mva.
For påmelding og mer informasjon om Ocean Talent Camp Vest, gå til www.oceantalentcamp.no/camper/otc-vest-2016/utstillere/paameldingsskjema-for-utstiller/  

Vi ønsker påmelding så snart som mulig og innen 15. september.

Kontakt oss på post@seafoodinnovation.no for spørsmål. OTC-Vest-2016-banner-smal