14. september starter The Seafood Innovation Cluster opp Norges første Traineeprogram for sjømatnæringen.

Om Traineeprogrammet

Seafood Trainee strekker seg over ett år, og er et bedriftsrettet juniorprogram for unge kandidater. Programmet byr på intensiv jobbing i én bedrift, der en får grunnleggende opplæring og innføring i bedriftens samlede virksomhet, og deltar i et felles faglig program. Programmet er skreddersydd for sjømatbransjen, utviklet i samarbeid med Menon Economics.  Programmet hadde nærmere 400 søkere, hvor 24 kandidater har blitt valgt ut til å delta i programmet. 

I programmet inngår Norges største sjømatbedrifter som alle har ambisiøse mål som nås ved å være innovative, kreative og ved å vise evne til å tilpasse seg endringer. Kandidatene får jobbe med dyktige og erfarne ledere og følge et skreddersydd program som tilrettelegger for nye utfordringer i takt med kandidatens progresjon. Kravene til kandidatene er tøffe, men mulighetene for kompetanseutvikling og karriere vil være betydelige.

Fokus på Bærekraftig Innovasjon

-Det faglige programmet strekker seg over fire moduler á 3 dager, der den ene samlingen vil foregå i utlandet.  Første samling er i Bergen. Her vil kandidatene få en gjennomgang av verdikjeden med besøk bla hos Marine Harvest, Grieg Seafood og Havforskningsinstituttet. Andre samling er i Trondheim med fokus på forskning og teknologi. Tredje samling er en utenlandssamling til verdens største sjømatmesse i Brussel, som omfatter markedsføring og salg. Siste modul har fokus på innovasjon og bærekraft. Temaene vil utdypes gjennom caseoppgaver og workshops der kandidatene jobber med problemstillinger direkte relatert til partnerne i klyngen, sier Marie Urdal som er prosjektansvarlig for Seafood Trainee programmet og koordinator for traineene.

Beste case på Sustainable Growth Summit

– Vi ønsker å få de unge mennesker engasjert til å forme den globale sjømatframtiden gjennom Seafood Trainee programmet vårt, sier Tanja Hoel som er leder av Norwegian Centres of Expertise, The Seafood Innovation Cluster. – Våre ambisjoner er å gjøre Trainee programmet til et globalt program. For oss representerer de unge et innovativt «mind set». På vår internasjonale bærekraftskonferanse, som går av stabelen i Bergen 27.-28. oktober, har vi utfordret våre traineere til å løse en konkret utfordring i vår verdikjede knyttet til klimautfordringer. Verdenssamfunnet har satt seg ambisiøse klimamål, samtidig som vi skal løse de store samfunnsutfordringene knyttet til økt matvareproduksjon. Sjømatnæringen har et viktig bidrag som et klimavennlig matprodukt, men vi har og helt klart også forbedringspotensial til å ytterlig redusere klimagassutslippene fra våre operasjoner i verdikjeden, fortsetter Hoel.

Om Seafood Innovation Cluster

I 2015 ble sjømatklyngen i Hordaland gitt status Norwegian Centres of Expertise (NCE). NCE Seafood Innovation Cluster skal utvikle kunnskap, høyne innovasjonsaktivitet og øke konkurransekraft og verdiskaping hos de ulike bedriftene i klyngen, og i klyngen som helhet. Visjon for sjømatklyngen er å «tredoble Norsk matproduksjon fra havet innen 2030».  NCE Seafood Innovation Cluster arbeider innen tre strategiske utviklingsområder; kunnskap, bærekraftig innovasjon og leverandør utvikling. En viktig målsetting for NCE Seafood Innovation Cluster er å utvikle ny kunnskap for økt produksjon av sunn og bærekraftig mat fra havet.   Tanja og Marie Marie Urdal, prosjektleder, The Seafood Innovation Cluster og Tanja Hoel, daglig leder The Seafood Innovation Cluster