20. september arrangerte NCE Seafood Innovation Cluster Workshop om hvordan man kan anvende Big Data-teknologi for å løse lakselusproblemet i oppdrettsnæringen.

BigData_ppt I workshopen ble det fokusert på at man er avhengig av å dele informasjon og data for å løse utfordringene næringen står overfor.

Kunstig intelligens
Big Data er skalering, deling og fart, ifølge Klaus Johannsen, forskningsdirektør ved Senter for Big Data Analyse ved Uni Research Computing.

Datainnsamling, mye data fra åpne kilder, fôres inn i kunstig intelligens for beslutningsstøtte. Dataene kan være hentet fra kilder som Meteorologisk Institutt, Lusedata, satelitter og informasjon om havstrømmer. Et eksempel på dette er lakselusmodellen til Havforskningsinstituttet.

– En ting er å forutsi realiteten, en annen ting er å forstå den, påpeker Johannsen foran et hundretalls mennesker som er samlet i Kongesalen på Radisson Blue Bryggen i Bergen.

God nok kunnskap
Aud Skrudland, spesialinspektør i Mattilsynet, har tilgang på omfattende datainnsamling av lusedata fra oppdrettselskapene. Men hun etterlyser riktig kunnskap fra disse.

– Vi har ikke tilstrekkelig kunnskap om tiltak som vaksine mot PD. Vi har det samme for helsefôr. Vi har ikke gode nok data for avlsprogrammer rettet mot å forebygge forskjellige sykdommer. Vi vet alt for lite om årsakene til at fisk dør. Vi har ikke god nok kunnskap, og kan ikke rette tiltak mot det, sier hun.

– Oppdrettselskapene må i større grad kunne dokumentere sine mål, ha tiltak for å nå målene, og dersom målene ikke nås må de ha system for å tas inn i en positiv forbedringskultur.

Veldig enkel
– Når det gjelder lus, skal påvirkningen som lakselus har på villfisk skal være bestemmende på om oppdrettsnæringen skal få vokse eller ikke. Dette vil også ha innvirkning på vår forvaltning.

Skrudland viser videre til at det brukes omfattende ressurser for telling av lus.

– Vi har behov for nye metoder for å telle lus. Det er utfordringer i forhold til fiskevelferd, og det er utfordrende å telle fisken. Det som er viktig for oss er at tellingen er korrekt, sier hun, og etterlyser telling av vesentlig flere fisk og hyppigere.

– Dagens telling er, det er kanskje feil å si primitiv, men i hvertfall veldig enkel, sier Skrudland.

Tekst av Aslak Bergen, ilaks.no