I samarbeid med Bergen Teknologioverføring (BTO) skal NCE Seafood Innovation Cluster i høst arrangere Accel Seafood for første gang.

Nå i høst starter et intensivt program som skal gi starthjelp til de som går med en gründer i magen. ACCEL Seafood blir et 12 ukers intensivt program for de som vil starte eller har startet et innovativt selskap innen sjømatbransjen.

De heldige som etter søknad kvalifiserer seg for deltakelse får uvurderlig hjelp, sier prosjektleder Caspar Macody Lund i Bergen Teknologioverføring (BTO).

– Siden 2011 har vi gjennomført 15 ulike ACCEL-programmer. Programmene har vært enormt populære og har fått solide tilbakemeldinger fra de 94 selskapene som har vært med, forteller Macody Lund.

Nå i høst er det første gang de kjører et eget kurs rettet mot sjømatnæringen.

– De heldige som kvalifiserer seg for deltakelse får uvurderlig tilgang på kunder, investorer og de store industriaktørene i bransjen, sier han.

Kjente navn
Bedrifter som Marine Harvest, Grieg Seafood, Ewos/Cargill, Lerøy og Salmon Group er industripartnere. I tillegg har de fått med seg på laget et team av mentorer som vil bidra. Her finner man flere kjente navn fra bransjen som bl.a Ole Jacob Myre, Hans Runshaug, Hans Haddal, Rolf Mork-Knudsen mfl.

Selve deltagelsen på kurset er gratis. Men ikke alle som vil får være med.

– Vi plukker ut etter søknad de ti selskapene vi vurderer som best egnet til å starte på kurset. Selve søknaden er svært enkel, gjøres på nett og tar maks fem minutter, forklarer Lund.

Samlinger i Bergen
Det vil gjennom kurset bli hold flere samlinger i Bergen, som selskapene selv må dekke reisen til. Noen av samlingene vil også kunne gjøres virtuelt.

– På samlingene vil vi gi innføring i hvordan arbeide smart med å utvikle egne forretningsideer. Vi vil holde en workshop som ender med at man skal presentere seg for industriaktører og investorer, sier han.

Tilbakemeldingen fra disse presentasjonene vil deretter gi grunnlag for at man plukker ut fem selskaper som får være med videre på hele 12-ukers programmet.

Kursformen er en kombinasjon av teori og oppgaver der bruk av ulike verktøy står sentralt, kombinert med mange kundemøter.

Noen utfordringer man ønsker å bidra til å løse, kan være:

Hvilke målgruppe skal man begynne med
Hvordan skal selskapene ta betalt for løsningen
Hvilket marked skal en rette seg mot først
Hvordan kan man sikre et smidig utviklingsløp av teknologi samtidig som man bygger kundebase
Hvordan kan man sikre kunder og omsetning før produktet er ferdig
Hvem er selskapets viktigste partnere
Hva mener kundene om forretningsideen

Tekst av Pål Mugaas Jensen, kyst.no