Nofimas styre har gitt klarsignal til rehabilitering av forskningsstasjonen på Sunndalsøra. Det betyr økt kapasitet, kvalitet og muligheter for forskningen.

Med oppgraderingen vil stasjonen bedre kunne møte forskningsbehov knyttet til lukkede anlegg, smoltens overgang til sjøvann og forskning på postsmolt og helt frem til slaktestørrelse. Stasjonsleder Synnøve Helland mener oppgraderingen blir et løft for fleksibiliteten og kvaliteten:

‒ Vi blir mer fleksible i måten vi designer forsøk på, ved at separate resirkuleringsanlegg (RAS) skal tas i bruk på flere karsystem, og vi bygger ut store kar slik at vi kan ha fisk helt frem til slaktestørrelse. Samtidig er oppgraderingen et kvalitetsløft fordi forsøk i lukkede anlegg helt frem til slakt gir mer kontrollerte betingelser enn forsøk i merder.

Nofima er også godt i gang med å gjennomføre Lean management på stasjonen. Lean er en ledelsesfilosofi som i dette tilfellet handler om kvalitetssikring av forsøksarbeidet.

‒ Vi har gjort 400 forbedringer siden mai 2016 og har allerede mottatt flere sertifikater. Det går på alt fra merking av rør, prosedyrebeskrivelser som er synlig der arbeidet skal gjennomføres, til utvidet kursing av forskningsteknikerne, sier Helland.

Femårsplan

Nofimas styre ga 6. januar klarsignal til rehabiliteringen. I planen, som lokal ledelse og administrasjon har utarbeidet, legges det opp til at arbeidet skal gjennomføres i fem faser over en periode på fem år. To faser gjennomføres i 2017 og 2018, mens investeringene til de tre påfølgende fasene tilpasses den overordnede utviklingen av Nofimas økonomi, ettersom alt overskudd i Nofima pløyes tilbake i infrastruktur og forskning. Den totale kostnadsrammen for hele planen er på 22 millioner kroner.

På stasjonen kan det gjøres forskning på laks, regnbueørret, rensefisk, kveite og torsk. Det jobber nær 50 forskere, teknikere og laboratoriepersonell hos Nofima på Sunndalsøra.

Tekst: Nofima. Nofima, Helland Stasjonsleder Synnøve Helland opplever høy etterspørsel etter forskning i lukkede anlegg helt frem til slaktestørrelse. Med den planlagte oppgraderingen av forsøksfasilitetene, kommer det på plass i løpet av to år. Foto: Nofima