I går presenterte de ni oppstartselskapene som har deltatt i BTO og NCE Seafoods ACCEL Seafood-programmet sin prosess gjennom deltagelse i programmet.

De 9 oppstartselskapene som har deltatt i BTO og NCE Seafood Innovation Cluster ACCEL Seafood-program, presenterte forretningsideene sine til spesielt inviterte industriaktører, partnere og investorer. Totalt var nær 100 personer tilstede i lokalene våre!

Stor takk til alle fremmøtte og særlig til gründerne som gjorde en formiddabel jobb med å presentere selskapene sine.

Du kan lese mer om innovasjonsprogrammene ACCEL på BTOs nettsider https://bergento.no/what-can-we-do-for-you/seminars/accel/ picmonkey_image