Gjennom utveksling av erfaringer og deltakelse i et nettverk med andre gründere og medlemmer, skaper Ocean Industries Accelerator (OiA) et innovasjonsmiljø for vekst i havnæringen

OIA-bilde Bergen Teknologioverføring (BTO) har sammen med GCE Subsea, NCE Seafood Innovation Cluster og NCE Maritim CleanTech etablert OiA, som skal være et innovasjonsfelleskap som skal bidra til å bedre samarbeidet om ressurser, stimulere til nye samarbeidskonstellasjoner og skape vekst innenfor havnæringen. OiA er lokalisert i Nyskapningsparken på Marineholmen i Bergen.

– Vår ambisjon er at OiA skal gi aktører innenfor havnæringen muligheten til å samhandle mer og bedre. OiA er ikke bare en fysisk arbeidsplass hvor vi tilbyr et skrivebord og wifi. OiA er deling av kunnskap og nettverk som vil gi bedre produkter, utvikle nye prosjekter og bidra til knoppskyting, sier inkubatorleder Hilde Indresøvde i BTO.

Stort innovasjonsmiljø

Som leietaker blir man en del av et innovasjonsmiljø som består av omlag 70 oppstartsbedrifter. Man får tilgang til 15 møterom, kjøkkenfasiliteter og store samhandlingsarealer. I tillegg får man ta del i en rekke sosiale arrangement for innovasjonsmiljøet i regionen i regi av BTO.

Medlemmene i OiA vil også få muligheten til å rådføre seg med BTOs samarbeidspartnere. En dag i uka kan man spørre om hjelp til støtteordninger fra Innovasjon Norge, banktjenester og finansiering fra DNB, juridiske problemstillinger fra Steenstrup Stordrange og spørsmål knyttet til patentering og IPR spørsmål hos ZACCO. Tilbudet gjelder også for medlemmer av GCE Subsea, NCE Maritime CleanTech og NCE Seafood Innovation Cluster som ikke har plass i OiA.

Positive samarbeidspartnere

Administrerende direktør Owe Hagesæther i GCE Subsea er positiv til å samarbeide mer på tvers i havnæringen.

– Innovasjon og kommersialisering vil fremover i større grad komme i områder hvor relaterte næringer faglig og forretningsmessig overlapper hverandre. Tradisjonell sektortenking vil bli tonet ned og kompetanse vil bli satt sammen for å danne grunnlaget for nye produkter og tjenester, sier han.

Har dette samarbeidet gitt resultater?

– OiA er nylig etablert, og vi har store forventninger. GCE Subsea har siden 2011, sammen med BTO, gjennomført ACCELL-programmene Subsea First Step for oppstartsbedrifter og Subsea Next Step for vekstbedrifter. Mer enn førti selskaper har gjennomført programmene, og samtlige rapporterer om et stort utbytte i forhold til egen vekststrategi, forteller han.

Daglig leder Hege Økland i NCE Maritime CleanTech er også svært positiv til fellesskapet.

– Det er strategisk viktig for bedriftene i NCE Maritime CleanTech å samarbeide med både subsea- og havbruksbedrifter. Det er på tvers av havnæringene vi ser store muligheter for innovasjon fremover. Vi har deltagere langs hele kysten fra Stavanger til Bergen, og hovedkontor på Stord, så OiA er et viktig anker som gjør det mulig å nå oss også i Bergen, sier hun.

Har det gitt resultater?

– Selv om OiA er helt nyoppstartet, så har vi gjennom flere år samarbeidet med de andre aktørene. Senest i høst arrangerte vi en interessant fagdag om innovasjon i havnæringene, i forbindelse med Global Entrepreneurship Week. Vi samlet også kreftene våre for å få lagt regjeringens strategiske havkonferanse til Bergen i fjor vår, og vi samarbeider om å styrke rekrutteringen til havnæringene, for eksempel gjennom å arrangere utdanningsmesser for over to tusen skoleelever årlig. Det positive samarbeidet på administrasjonsnivå smitter over på våre medlemsbedrifter som i stadig større grad samarbeider om nye crossover-prosjekter, sier hun.

Den tredje store parten ved administrerende direktør Tanja Hoel i NCE Seafood Innovation Cluster, er like positiv som de to andre og synes det er viktig å samarbeid i fortsettelsen.

– OIA er en naturlig forlengelse av vår satsning på inkubasjon og entreprenørskap i sjømatnæringen. I samarbeid med BTO har vi nylig gjennomført Norges første akselerasjonsprogram for Sjømatnæringen ACCEL Seafood. OIA huser allerede flere av selskapene fra dette programmet og det er viktig for oss å kunne ha et tett samarbeid med disse selskapene i fortsettelsen, sier hun.