I kampen mot lakselus er både utvikling og testing av nye teknologiske løsninger viktig. FHF setter nå fokus på tre forskjellige områder for forebygging gjennom en utlysning på totalt 27 millioner kroner.

Nå lyses totalt 27 millioner ut på tre forskjellige felt, der løsningene kan ligge i samarbeid mellom oppdretter og teknologileverandører. Denne utlysningen kommer i tillegg til tidligere utlysning på 10 mill. kroner for vitenskapelig testing "proof of concept" av helt nye idéer.

Utlysningene har tre forskjellige innretninger

20 mill. utlyses til demonstrasjonsforsøk og utprøving av nye forebyggende metoder mot lus i større skala og bedrifter som har nye metoder under utvikling med behov for pilottesting / demonstrasjonsforsøk der det allerede foreligger vitenskapelig dokumentasjon som sannsynliggjør effekt. 4 mill. utlyses til utvikling av ny teknologi og metoder for automatisk registrering av lakselus i anlegg. De resterende 3 millionene utlyses til utvikling av teknologi eller metode for å hindre utslipp av lus under avlusning ved norske anlegg.

Fokus på samspill mellom teknologileverandør og oppdretter

– Det er ingen tvil om at mange nye løsninger for forebygging av lakselus ligger i samspillet mellom teknologileverandør og oppdretter, sier Kjell Maroni, fagsjef i FHF.
Derfor er disse tre utlysningene innrettet nettopp på det samspillet, og hører inn under FHFs Prosjekt-i-Bedrift ordning.

De tre utlysningene er spisset, de er innrettet på helt konkrete områder der vi vet at det må settes inn FoU-innsats og der vi også vet at flere aktører har metoder som trenger uttesting.

Vi er sikre på at denne utlysningen vil være et nytt viktig bidrag til den brede kampen vi fører for forebygging av lakselus, avslutter Maroni.

Søknadsfrist er 25.august 2017

Lenke til utlysningene utlysnng_B_295_H_212_NotAspect