En av løsningene på lakselus-utfordringen kan finnes i forebyggende metoder som ennå ikke er utviklet. De vil FHF bidra til å finne, og utlyser 10 millioner kroner.

– Det er ikke tvil om at det finnes mange idéer og konsepter for forebygging av lakelus som ikke er testet ut, sier Kjell Maroni fagsjef i FHF. Det må finnes en mulighet for å vitenskapelig teste ut nye forebyggende muligheter, og vi tror at denne utlysningen sammen med andre tiltak fra FHF vil være viktige bidrag til forebygging mot lakselus.

 Utlysningen finner du her.

Les også om FHFs utlysning av 27 mill til teknologi for forebygging mot lakselus 120416-marine-topp