Forrige uke var vårt første kull med Seafood Traineer samlet i Bergen for siste gang. Seafood Trainee er et bedriftsrettet juniorprogram for de som er interessert i en karriere i norsk sjømatnæring.

Hva er Seafood Trainee
Seafood Trainee strekker seg over ett år, og er et bedriftsrettet juniorprogram for unge kandidater med bachelor/mastergrad innen biologi, teknologi, fiskehelse, havbruk, økonomi, samfunnsfag, markedsføring og jus. Programmet har bydd på intensiv jobbing i en bedrift, der en har fått grunnleggende opplæring i bedriftens samlede virksomhet samtidig som de følger et felles akademisk program.

Faglig program 
Det faglige programmet har strukket seg over fire moduler a 3 dager. Modulene har hatt tema som har dekket hele verdikjeden i sjømatnæringen som produksjon, forskning og teknologi, markedsføring og salg, og innovasjon.  Temaene er blitt utdypet gjennom bedriftsbesøk hos næringspartnere og kunnskapsaktører, caseoppgaver og workshops der kandidaten har jobbet med problemstillinger direkte relatert til partnerne i klyngen.

Ekspansjonsworkshop
På siste samling i Bergen var kandidatene gjennom en to-dagers ekspansjonsworkshop, hvor traineene gjorde en strategisk analyse av deltagerbedriftenes ekspansjon inn i nye markeder. Traineene valgte selv ut hvilke case det skulle jobbes med under samlingen, og de ulike casene fokuserte på:

a.Inntreden i et nytt geografisk marked

b.Utvikling av nye produkter/konsepter som selges til eksisterende eller nye markeder

c.Nye distribusjons-/salgskanaler som «hopper over» distribusjonsledd og kommuniserer direkte med forbrukere

Ulriken og Cornelius
For å vise Bergen fra sin beste side, spiste vi sjømatmiddag på Ulriken hvor vi fikk sett Bergen fra «Bergens tak» og dag to en båttur til Cornelius hvor traineene fikk se vår flotte skjærgård fra sin beste side. PicMonkey Collage3 Gruppebilde