Onsdag 20.september hadde vi besøk av studenter fra Fiskehelse og den nye sivilingeniør-linjen innenfor Havbruk og Sjømat fra Universitetet i Bergen.

Studenter  

Tanja Hoel fra NCE Seafood Innovation Cluster, Andreas Morland fra SeaSmart og Emil Lindfors fra Lindfors Foundry holdt spennende presentasjoner for studentene, temaet var miljøovervåkning og digitalisering av havbruksnæringen. I tillegg fikk studentene omvisning på MakerSpace. Vi i NCE Seafood takker for besøket og ønsker dere velkommen tilbake!

Våren 2016 ble det mulig å søke på integrert masterprogram i havbruk og sjømat. Dette er en utdanning som næringen etterspør. Initiativet kommer fra sjømatklyngen i Hordaland, som ønsket seg en utdanning med større bredde enn den tradisjonelle universitets-mastergraden. Studiet er unikt i Norge.

Mer informasjon om det nye masterprogrammet