Onsdag denne uken hadde vi besøk av 60 studenter fra Fiskehelse og den nye sivilingeniør-linjen innenfor Havbruk og Sjømat fra Universitetet i Bergen

Onsdag tok vi i mot 60 studenter fra Fiskehelse og den nye utdanningen Master inn Havbruk. Som en del av undervisningen er det interessant for dem å få kjennskap til alt det spennende som foregår på Marineholmen.

Vi startet samlingen med en presentasjon fra klyngens leder, Tanja Hoel. Hun ga en presentasjon av vårt arbeid og da med størst fokus på innovasjonsarbeidet. Grûnderne Andreas Morland fra SeaSmart og Emil Lindfors fra Lindfors Foundry holdt spennende presentasjoner for studentene, temaet var miljøovervåkning og digitalisering av havbruksnæringen.

I tillegg fikk studentene omvisning på MakerSpace.