Vi skal skape en «Silicon Valley» her på Vestlandet. #NyttVestland

nyttvesland2 Foto: sysla.no

Kronikk: Professor Torger Reve, Anders Haugland, Owe Hagesæther, Tanja Hoel

Nylig var et nyoppstartet teknologiselskap fra Silicon Valley på besøk hos sjømatklyngen i Bergen. I løpet av tre dager fikk oppstartsselskapet møte spennende gründere og dyktige forretningsutviklere. De fikk innsyn i kapital, forskning, utdanning, og ikke minst, de fikk møte et verdensledende og innovativt næringsliv.

Responsen var overveldende. Amerikanerne mente at regionens satsing på forskning og nyskapning var noe av det mest imponerende de hadde sett. San Fransisco inkludert. De var full av lovord om økosystemet som nå bygges for å styrke innovasjonstakten i regionen.

Vi er gode på innovasjon, men…

Innovasjonsklyngen GCE Subsea har i samarbeid med næringsklyngene på Vestlandet gjennomført et prosjekt i samarbeid med MIT – Massachusetts Institute of Technology, ledet av Professor Torger Reve fra Handelshøyskolen BI. Resultatene var oppsiktsvekkende.

Vestlandet scorer høyt på innovasjon sammenlignet med andre regioner i verden. Det liker vi å høre. Utfordringen er at vi scorer under gjennomsnittet på vår evne til å omsette innovasjon til nye arbeidsplasser og verdiskapning. Det er dårlig nytt.

Nye tanker

Men hvordan kan vi bli bedre?

Forskningsprosjektet mener at Norge må finne nye måter å samarbeide på.  Vi må utvikle en ny innovasjonspolitikk som skaper flere vekstbedrifter som klarer å vokse seg store og lønnsomme i internasjonal konkurranse.

Vi må gå bort i fra tankegangen om at samarbeid mellom næringsliv, akademia og myndigheter er tilstrekkelig for å skape vekst og nyskaping.  Entreprenører som starter nye bedrifter og investorene som er med på å ta den økonomiske risikoen må inkluderes i dette samarbeidet.

Ressurspersoner og miljø med erfaring fra vekst og skalering må inviteres inn. Det er altså en ny samarbeidsmodell vi må utvikle.

Hvordan skal vi klare det?

Vi må ta tak i mulighetene og bygge omstillingskraft.  Hos alle aktørene. Vi må løfte blikket fra enkeltbransjer, egne kjepphester, ulike forvaltningsnivå, institusjonsgrenser og janteloven. La oss gjøre mer av det vi vet virker, og la oss bli enige om hva som ikke virker – og ta grep sammen.

Nye tall fra forskningsprosjektet «The State of Norwegian Entrepreneurship» ved Handelshøyskolen BI viser at to av tre nye arbeidsplasser er skapt i nye og unge bedrifter. Gjennom å tilby dem et innovativt økosystem kan flere selskaper med de rette forutsetningene vokse opp til å bli konkurransedyktige eksportbedrifter.

Vestlandet vil få økt verdiskapning og flere arbeidsplasser. På Vestlandet har man allerede initiativ som Tripod, startet opp av suksessfulle entreprenører og finansmenn. Vi må etablere et innovativt økosystem som kobler kompetent kapital og kompetanse tettere på selskapene som har de rette forutsetningene til å vokse.

Det innovative økosystemet må inkludere flere aktører. Kilde MiT og Bergen Teknologioverføring

Vi må etablere en felles ambisjon for regionens vekstkraft, og ta koordinerte steg for å realisere den – dag for dag til det blir ren rutine.  Og det er det som skaper et konkurransedyktig og fremtidsrettet næringsliv i Vestlandsregionen.

La oss ta utgangspunkt i våre sterke næringsklynger, og lage et operativt vekstprogram for selskaper med vekstambisjoner og evner. Programmet gir disse bedriftene tilgang på ressurspersoner fra næringsliv med erfaringer til å kunne vokse internasjonalt, forskningsmiljøer til å løse flaskehalser, nysgjerrige studenter, avansert test-infrastruktur og betydelig risikokapital. Alle disse innsatsfaktorene har vi i regionen.

Programmet vil gi akselerert utvikling av vårt næringsliv og skapt nye eksportbedrifter.  Et program som har ambisjoner om å bli så bra og kjent at bedrifter fra hele verden ønsker å delta. Her. Dette tiltaket er klar til å startes. Nå.

Vi skal måles mot de beste

Bergen Teknologioverføring, og innovasjonsklyngene GCE Subsea og NCE Seafood Innovation Cluster samler 5. oktober Vestlandets fremste toppledere fra akademia, finans, myndigheter, etablert næringsliv og gründere, for å etablere en ny samarbeidsmodell, og øke ambisjonsnivået. Hvilke tiltak vil løfte oss nærmere verdensklasse? Kan vi gi Vestlendingen ett varig konkurransefortrinn – omstillings- og vekstkraft som rutine?

Dette håper vi å kunne finne gode svar på, sammen. Vi skal sammen skape det nye næringslivet, som er det vi skal leve av i fremtiden.

Vi er allerede godt i gang. Denne uken var Innovasjonsuken OPP hvor mange av aktørene i dette økosystemet samarbeider på mer enn 50 arrangement spredt rundt i Bergen.

Neste gang et amerikanske oppstartsbedrift besøker Bergen skal den ikke bare være begeistret. Den skal ønske å etablere seg her. I verdens beste økosystem for innovasjon, nyskaping og vekst.

BERGEN? – svaret er ja!

#NyttVestland

Forfattere:

Professor Torger Reve, Handelshøyskolen BI
Direktør Anders Haugland, Bergen Teknologioverføring
Direktør Owe Hagesæther, Global Centres of Expertise Subsea
Direktør Tanja Hoel, Norwegian Centres of Expertise, The Seafood Innovation Cluster

Publisert sysla.no 03.10.2017