Det er stor interesser for vårt Seafood Trainee program vi er stolte av at 17 bedrifter ønsker å delta i programmet som starter høsten 2018.

Nye bedrifter ST I dag hadde vi kick-off for neste års Seafood Trainee program. Vi er svært fornøyd med at vi nå har fått mange nye bedrifter inn i programmet. "Målsetningen med programmet er å bygge omdømme i næringen samt synliggjøre næringen for de beste kandidatene. Den økte søkermassen samt økningen i antall traineebedrifter viser at dette har vi fått til", sier prosjektleder Benedicte Skogen. 

Lerøy er den bedriften som har satset mest på programmet, og i møtet delte Siren Grønhaug, som har ansvar for økonomi og HR i Lerøy, sine erfaringer med det å være traineebedrift. Heidi Jørgensen, som er trainee i Lerøy, delte erfaringene hun hadde med å være en trainee.

Det kom tydelig frem i møtet at næringen nå ønsker å satse på kompetanse og unge mennesker i en næring som stadig blir med kunnskapsintensiv.

Vi gleder oss til høsten og kull #3. Logo