Her står havbruksnæringen, forskning og utdanning samlet i storprosjektet «Kapasitetsløft for bærekraftig og innovativ sjømatproduksjon». KABIS retter seg inn mot næringsrelevante problemstillinger.

kabis-kickoff-gruppebilde-web KABIS

«KABIS leverer på to av klyngens strategiske satsningsområder, kompetanse og innovasjon.  Vi har store forventninger til at prosjektet vil bidra til en raskere grønn omstilling av sjømatnæringen og ser fram til å ha en sentral rolle i den videre utviklingen av prosjektet», sier Tanja Hoel, daglig leder av The Seafood Innovation Cluster.

Det 6-årige prosjektet ledes av Uni Research. KABIS skal blant annet bidra til ny kunnskap og innovasjon innen produksjonsteknologi for oppdrettsnæringen, for å oppnå en enda mer miljøvennlig og kostnadseffektiv produksjon av laksefisk.

Forskningsdirektør Hans Kleivdal i Uni Research, nå en del av NORCE, ønsket velkommen på oppstartmøtet for KABIS, på Grand Hotel Terminus i Bergen 29. mai.

– Det er virkelig gledelig at vi er klare til å begynne nå. Takk til alle de som bidro til en kjempegod søknad i fjor sommer, denne innsatsen er en indikasjon på hva vi kan få til de kommende årene. Vi har et utrolig lag her. Vi skal jobbe sammen om å nå det overordnede målet vårt om å realisere potensialet for bærekraftig vekst i havbruket, sa forskningsdirektør Kleivdal.

Uni Research har med seg Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet, Hordaland Fylkeskommune, Bergen kommune, NCE Seafood Innovation Cluster og 12 akvakulturbedrifter i KABIS. Forskningsrådets program FORREGION støtter prosjektet med inntil 30 millioner kroner. 

Les mer her
 

Kilde: Uni Research