Neste uke er det oppstart av Seafood Trainee, kull #3. 29 kandidater fra 16 forskjellige bedrifter møtes for første gang i Bergen på Marineholmen. Den første samlingen har fokus på verdikjeden, og traineene får besøke både settefiskanlegg og oppdrettsanlegg samt får bedriftspresentasjoner fra ledende aktører innen næringen.

Seafood Trainee_2 Den første samlingen for traineene finner sted i Hordaland over tre dager fra 12. september til 14. september 2018. Under kan du lese mer om programmet.

Onsdag 12. september

Vi starter dagen med presentasjon fra Fiskeridirektoratet før vi besøker vi Bremnes Seashore. Vi vil få omvisning der fokus blir på produksjonsmetode, pakking og foredling. I tillegg får traineene presentasjon om hvordan Bremnes driver salg og markedsføring.

Torsdag 13. september

 Traineene får en spennende dag med mange anleggsbesøk. Vi reiser først til Sævareid hvor det foregår produksjon av laksesmolt før turen går videre til Lingalaks i Hardager hvor vi får se hvordan de produserer matfisk. Rundturen avsluttes hos Lerøy og vi får en presentasjon av deres Preline-anlegg samt omvisning på oppdrettsanlegg som produserer Berggylt.

Fredag 14. september

Vi avslutter samlingen i Bergen hvor vi får spennende presentasjoner om de ulike leddene i verdikjeden genetikk (SalmoBreed), fôr (Cargill) og produksjon (Marine Harvest) og Havforskningsinstituttet. Underveis i programmet får vi også en presentasjon fra Sildesalgslaget som vil fortelle oss litt om hvilken rolle de har.

Kontakt

Dersom du er en bedrift og ønsker å ansette en trainee, ta kontakt med:

Benedicte Skogen
benedicte@seafoodinnovation.no
Tlf. 90629956