DNB-analytikerne Frida Louise Rotvold og Andrea Moen er to av rundt 30 deltakere på sjømatnæringens traineeprogram i høst.

sjømat_2_DNB OMVISNING: Frida Louise Rotvold (til venstre) og Andrea Moen på Eide Fjordbruk sitt anlegg i Kolåsvika. Foto: DNB

Tekst: Andreas Nyheim, DNB
Foto: DNB

Satsingen har fått navnet Seafood Trainee og skjer i regi av bransjeklyngen NCE Seafood. Programmet består av fire samlinger, og den første gikk av stabelen i september. Da fikk gruppen blant annet en omvisning på Eide Fjordbruks anlegg i Kolåsvika i Hordaland.

– Veldig kjekt. Besøket ga en bedre praktisk forståelse av driften og hvordan et slikt anlegg fungerer, noe som jeg tror er nyttig i mitt videre arbeid som analytiker innenfor sjømat, sier Andrea Moen.

Fanget interessen

Traineeprogrammet retter seg mot nyutdannede eller kandidater som nylig har begynt å arbeide i sjømatsektoren. Hensikten er å bli bedre kjent med alle delene av næringen. DNB støtter programmet som en av 15 partnere.

Moen kom til DNBs sjømatavdeling  etter å ha jobbet 5,5 år som statsautorisert revisor i EY.

– Jeg hadde noe kjennskap til sjømatnæringen gjennom revisjon av blant annet Mowi og enkelte mindre tradere av fisk. Jeg fikk gjennom dette interesse for sjømatnæringen og ønsket å fordype meg ytterligere i bransjen. Sjømatbransjen er en næring i vekst og med mange spennende år foran seg, sier hun.

Hva har dere lært så langt?

– Første samling knyttet seg til en overordnet innføring i verdikjeden. Gjennom samlingen ble det holdt presentasjoner fra en rekke områder innenfor næringen. Fiskeridirektoratet ga en innføring i lovgivning og reguleringer, Salmobreed fortalte om genetikk knyttet til å avle frem rogn med høy kvalitet og Cargill fortalte om fôrproduksjonen. Flere av de store oppdretterne holdt også innlegg. I tillegg fikk vi en omvisning ved settefiskanlegget til Sævareid Fiskeanlegg og ved Eide Fjordbruk. Samlingen ga en god innføring i de mange ulike segmentene som bransjen består av.

Moen mener at både den faglige og den sosiale biten er en viktig del av denne typen samlinger.

– Det faglige opplegget var veldig bra lagt opp og svært lærerikt. Samtidig er det også interessant å bli kjent med andre som arbeider i samme bransje, men med ulike tilknytninger til næringen. Bygging av nettverk gir rom for erfaringsutveksling og læring fremover, sier hun. sjømat_3_DNB PÅ MERDEKANTEN: Eide Fjordbruks anlegg i Kolåsvika nord for Bergen. Foto: DNB

Proteinbehov

Besøkene hos Sævareid Fiskeanlegg og Eide Fjordbruk er ikke tilfeldig valgt: Lakseoppdrett er en svært viktig del av norsk sjømat. De fleste oppdretterne har nytt godt av stor etterspørsel og høye priser de siste årene.

– Næringen har hatt stor vekst i etterspørselen som følge av befolkningsvekst, økende middelklasse i verden, økt fokus på helse og sunn mat, samt forbrukernes erkjennelse av at produksjonen av fisk er mer bærekraftig enn produksjon av kjøtt. Samtidig har veksten i tilbudet vært begrenset pga regulering fra myndighetene og biologiske utfordringer, forklarer Moen.

Hvilken utfordring er den viktigste som sjømatnæringen må løse i årene som kommer?

– Befolkningsveksten medfører økt behov for proteinproduksjon, og mye av dette må dekkes gjennom økt produksjon av sjømat. Dette medfører at sjømatnæringen vil måtte vokse fremover. En utfordring blir da å få til en slik vekst på en bærekraftig måte. Forbrukere, investorer og myndigheter har stort fokus på bærekraft og det er dermed nødvendig for sjømatindustrien å levere på disse områdene dersom de skal klare ytterligere vekst. Næringen har allerede et sterkt fokus på bærekraft og har iverksatt en rekke tiltak over de senere år for å redusere de miljømessige konsekvensene av næringen. Utfordringen fremover blir å få til ytterligere vekst uten at dette går på bekostning av bærekraft.