Det er stor etterspørsel etter RAS-kompetanse hos våre partnere og medlemmer, og klyngen etablerte derfor i 2018 et større RAS-prosjekt for å øke tilbudet av denne kompetansen. En ny fagskoleutdanning innen RAS ble godkjent hos NOKUT høsten 2020, og det er nå åpent for å melde seg på kurs innen Vannkjemi og Vannbehandling som starter opp mars 2021.

For hvem
Det nye fagskoletilbudet passer for dem som jobber på et RAS-anlegg, brønnbåt eller et vanlig oppdrettsanlegg. Dersom man har behov for å heve kompetansen innen fagområdet, så kan man nå søke om opptak på det nye fagskoletilbudet. Totalt vil fagskolen tilby 60 studiepoeng innen fagområdet, og starter opp med å tilby emnet Vannkjemi og vannbehandling som er en kursmodul som gir 10 studiepoeng.

Om emnet
Emnet Vannkjemi og vannbehandling gir en grunnleggende kompetanse i kjemiske og fysiske prosesser for å gi fisk gode vekstvilkår og et godt oppvekstmiljø. Emnet vil også gi grunnleggende forståelse for beregning av kjemikaliebehov og bruk for å gi minimale påvirkning på det ytre miljø.

Del av en større fagutdanning
NOKUT har så langt godkjent 3 emner à 10 studiepoeng, totalt 30 studiepoeng. Tema for disse emnene er: Vannkjemi, mikrobiologi og fiskehelse innen akvakultur.

10. februar sendes en ny søknad til NOKUT for 3 nye emner à 10 studiepoeng, totalt 30 studiepoeng. Tema for disse emnene er: Elektro grunnlagsfag, sensorteknologi og teknologi og kontrollsystemer for RAS.

Totalt vil fagskolen i Bergen tilby 60 studiepoeng innen RAS-teknologi.

Søknadsfrist og påmelding
Søknadsfrist 21. februar 2021.

Mer informasjon her: https://www.hordaland.no/nn-NO/skole/fagskolen-i-hordaland/marine-utdanninger/vannkjemi/