For å øke tilbudet av kompetansehevende tiltak innen RAS, har klyngen initiert og drevet ulike prosjekter innenfor RAS. Etter stor suksess med EVU RAS-kurset på UiB i fjor høst, legges det nå opp til en ny runde i September 2022.

En undersøkelse blant våre medlemmer og samarbeidspartnere har vist oss at det er et stort behov for kompetanse innenfor RAS og bransjen har et akutt behov for å oppdatere de ansattes kompetanse.

Etter fjorårets store suksess med RAS-kurset på UIB, åpner de nå for søknader til årets kurs. Undervisningen er lagt til uke 37, 12. – 16. september 2022. Det blir i tillegg nettbasert undervisning et par uker før ukesamlingen i Bergen. Nærmere informasjon om dette får du i forbindelse med opptak til kurset.

Kurset gir en grunnleggende forståelse av samspillet mellom fiskens fysiologi, vannkvalitet, drift av biofilteret, samt den tekniske strukturen og funksjonen til ulike komponenter i et RAS-system. Det fokuseres på forelesninger, gruppearbeid, diskusjoner og laboratoriearbeid ved RAS-anlegg. Avsluttende vurdering består av innlevert prosjektoppgave og laboratoriejournal, med avsluttende muntlig eksamen.

Etter endt kurs skal du kunne utføre relevant prøvetaking (vannprøver og biologiske prøver) samt kunne analysere og tolke resultatene, og kunne tilpasse driften av et RAS-anlegg henhold til miljøinformasjon og forståelse av fiskens fysiologi. Du skal også være i stand til å gjøre beregninger relatert til biomasse, biofilterkapasietet og miljøforhold som sikrer best mulig betingelser, orientere deg i regelverket rundt RAS og kunne reflektere over bærekraftig bioproduksjon.

Les mer om kurset og søk  her

Høyt fokus på RAS i klyngen

For å øke tilbudet av kompetansehevende tiltak innen RAS, har klyngen initiert og drevet ulike prosjekter innenfor RAS: et nytt fagskoletilbud innen RAS, opplæring av lærere innen RAS og etter- og videreutdanningskurs innen RAS.

I tillegg til RAS-kursene har vi identifisert et behov for digitalt opplæringsmateriell innen RAS, og vi har nå gjennomført 50 opplæringsfilmer sammen med Blue Planet Academy. Videoene viser konstruksjon av RAS-anlegg, grunnleggende kunnskap om vannkvalitet og biologiske aspekter ved RAS. Filmene vil være tilgjengelig i Seapoint.