Nå som kompetanseprogrammet Seafood Trainee snart ruller i gang med det syvende kullet er det på tide å ta en titt på statistikken så langt. Hvilken type kompetanse har programmet fanget opp, og hvor mange har fortsatt i bransjen etter trainee-perioden?

Utdanningsbakgrunn

Helt siden programmet startet i 2016 har Seafood Trainee linket 160 kandidater til ulike selskaper i sjømatnæringen. Ettersom bedriftene får kandidater basert på hvilken kompetanse de trenger, kan det si noe om hvilke utdanningsbehov som har vært i næringen de siste årene.

Programmet har trukket til seg et bredt spekter av kandidater. Seafood Trainee har hentet nyutdannede fra typiske «blå» studier som fiskehelse, biologi og havteknologi, men også andre utdanninger som markedsføring, logistikk og ingeniører.

Den største andelen av kandidater så langt, hele 44 prosent, har hatt utdanning innenfor økonomi. Deretter følger havbruk, logistikk og biologi. I det siste kullet hadde eksempelvis 13 prosent bakgrunn fra logistikk.

Ved å appellere til en variert gruppe nyutdannede sikrer vi den riktige kompetansen som er nødvendig fremover. Innovasjon og bærekraft oppnås best når kloke hoder med ulik kompetanse og fagfelt samarbeider, og det er det Seafood Trainee ønsker å bidra til.

Populær hos flere utdanningsinstitusjoner

Klyngen har tett samarbeid med de viktigste studiestedene, og det gir gode muligheter for å komme i kontakt med studentene. Gjennom karrieremesser, internships, studentarrangementer og informasjonsmøter kan de bli oppmerksomme på sjømatnæringen og mulighetene som finnes der etter studiene.

Det har ført til at for eksempel nyutdannede fra fiskehelsestudiet ved UiB, økonomer fra NHH og sivilingeniører fra NMBU, og mange flere dyktige kandidater har funnet frem til næringen.

Ifølge vår statistikk fortsetter 80 prosent av kandidatene etter at programmet er ferdig. Det betyr at de ikke bare finner veien hit, de blir også værende.

Nyttig rekrutteringsverktøy

Lerøy er den bedriften som har brukt programmet mest så langt, og de har allerede hatt 49 traineer. De har vært en viktig pådriver helt fra starten, og bidratt til å etablere et lærerikt program for de nytudannede.

Siren Grønhaug, Lerøy
– Lerøy har brukt Seafood Trainee programmet gjennom flere år til å finne høyt motiverte kandidater med ny og fremtidsrettet kompetanse. Trainee’ne får også et verdifullt oppstartsår med bred innsikt i både Lerøy og sjømatsnæringens verdikjede og fremtidspotensial, sier Siren Grønhaug, konsernsjef HR i Lerøy.

Seafood Trainee kan også bidra til å tiltrekke og styrke kompetansen utenfor storbyene.

 – Ved å hente engasjerte og dyktige nyutdannede bidrar Seafood Trainee til at vi kan sikre nødvendig kompetanse til distriktene, forteller Olaf Barmen, Director of Sales i Coast.

Sjømatnæringen har tradisjonelt hatt en sterk tilknytning til distrikter og lokalsamfunn langs kysten, og det er derfor viktig å sørge for at kompetansen også kommer dit.

Svarer på næringens utfordringer

NHOs kompetansebarometer fra 2021 viste at en stor andel av medlemsbedriftene til Sjømat Norge (bestående av 800 medlemsbedrifter med ca. 16. 000 ansatte) i stor eller noen grad har et udekket kompetansebehov fordi det var få eller ingen kvalifiserte søkere. Mye tyder på at mange av de kvalifiserte søkerne ikke finner veien til sjømatnæringen.

Et attraktivt trainee-program kan være med på å snu det.

Seafood Trainee kan, ved å være tilgjengelig for både bedriftene og de nyutdannede, være med på å hente nødvendig kompetanse til sjømatnæringen, og dermed sikre at næringen er rustet for framtiden.“Ved å hente engasjerte og dyktige nyutdannede bidrar Seafood Trainee til at vi kan sikre nødvendig kompetanse til distriktene”

– Olaf Barmen , Director of Sales i Coast