NCE Seafood Innovation og Ungt Entreprenørskap har fått med seg ulike sjømatbedrifter til skoler langs kysten av Norge for å treffe over tusen vgs-elever. Målet er at flere skal bli kjent med næringen og første stopp er Kirkenes.

13 camper i 6 fylker

I høst skal de to samarbeidspartnerne arrangere innovasjonscamper på videregående skoler langs hele kysten av Norge, fra Rogaland til Troms og Finnmark. På innovasjonscamp jobber elevene med en problemstilling fra næringslivet og presenterer en løsning eller et produkt. 

Den første av 13 camper starter allerede neste uke i Kirkenes og den siste er planlagt 28. november i Kristiansund. Fride Iversen, Senior Prosjektansvarlig i NCE Seafood Innovation forteller at det blir en intensiv høst, men at det er et viktig arbeid.

– Næringen er avhengig av ny kompetanse for å løse problemene innenfor fiskehelse, og for å ta i bruk ny teknologi og bli mer bærekraftig. Ikke minst, er det nødvendig for å vokse og utnytte mulighetene som er i havet, enten det er gjennom tang og tare, nye medisiner, eller laks og bærekraftig mat, sier Fride og legger til:

Mitt inntrykk er at de fleste unge ikke kjenner særlig til sjømatnæringen og hvor viktig den er for Norge. Vi ser at mange som har foreldre eller slekt som jobber i næringen ofte ender opp i den, men ellers er det gjerne tilfeldig. Innovasjonscamp er derfor en fin måte å øke elevenes kjennskap til sjømatnæringen, samtidig som det også er nyttig for bedriftene som er med.

Karoline Aarebrot og Kara Kazm presenterer for elevene på Danielsen vgs. Foto: Elise Mangersnes

Bygger bro mellom industri og elever

På de ulike campene deltar ulike sjømatbedrifter. Lerøy Seafood, Grieg Seafood, Biomar, Ragn-Sells, Nutrimar, Patogen, Cargill og Sjømatrådet er blant dem som deltar.

Innovasjonscamper er en ypperlig arena for at elevene kan bli bedre kjent med næringslivet, i tillegg til at de får teste ut kreativiteten sin på ekte problemstillinger, forteller Torild Nilsen Mohn, Leder i Pedteam i Ungt Entreprenørskap Norge.

I år er også Handelens Miljøfond bidragsyter og mange av elevene kommer til å jobbe med å finne ut hvordan næringen kan redusere plastforbruket sitt. NHH deltar også som rådgivere til elevene på flere av campene, i tillegg til at de skal gjennomføre et forskningsprosjekt på bruken av verktøyet «Start Smart».

Målet med samarbeidet

Samarbeidet mellom Ungt Entreprenørskap Norge og NCE Seafood Innovation skal bidra til å bygge innovasjons- og entreprenørskapskompetanse hos ungdom, og vil i tillegg styrke samarbeidet mellom lokalt arbeidsliv og skolen. Forhåpentligvis vil også ungdommene de treffer få bedre kjennskap til sjømatnæringen i Norge.

Representanter fra Ungt Entreprenørskap, Cargill, NHH, NCE Seafood Innovation utenfor Marinehallen i Bergen, der tre videregående skoler (Sotra, Metis og BPG) var samlet på innovasjonscamp 6. september 2022. Foto: Tiril Kvalsvik.
Om samarbeidspartnerne

Ungt Entreprenørskap er en ideell organisasjon som jobber med innovasjon og entreprenørskap i skolen. Organisasjonen jobber i hele landet og i hele skoleløpet, og arbeidet foregår i tett samarbeid med lokalt næringsliv.

Næringsklyngen NCE Seafood Innovation jobber for en bærekraftig vekst og utvikling i sjømatnæringen, og en av de viktigste fokusområdene for å oppnå dette er kompetanse og fremtidig talentutvikling. Å engasjere de unge i utfordringer som sjømatnæringen står overfor er et svært viktig prosjekt for hele næringen.

Handelens Miljøfond ble stiftet i 2017, og er Norges største private miljøfond. De finansierer hovedsakelig prosjekter som reduserer produksjon og bruk av plast, og økt resirkulering av plast. Medlemmer av HMF betaler en kontingent på1 krone per plastbærepose de kjøper eller selger i Norge.

NHH er blant de ledende handelshøyskolene i Europa, og er trippel akkreditert. De utdanner fremtidens økonomer og ledere som vil noe mer for verden, som kan bruke ressurser effektivt og bidra til en bærekraftig framtid.

Om innovasjonscamp

Kreativitet, skaperglede og nyskaping er kjernen i en innovasjonscamp.

I programmet får elevene et reelt oppdrag av NCE Seafood Innovation med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på, innen et avgrenset tidsrom. I forkant gir NCE Seafood Innovation elevene bakgrunnsinformasjonen de trenger for å løse utfordringen og tilbud og veiledning underveis i prosessen for å øke elevenes læringsutbytte. Elevene jobber med oppdraget i grupper og presenterer løsningene for en jury, som kårer en vinner ut ifra gitte kriterier.

Innovasjonscamp benyttes ofte i oppstartsfasen av Elevbedrift, Ungdomsbedrift eller Studentbedrift.

Kontaktperson

Fride Iversen, NCE Seafood Innovation, fride@seafoodinnovation.no +47 48 21 57 77