I krysningen mellom bits og bytes, bøyer og båter, finner vi Belmin og Jon, to av Lerøy Seafood sine nye traineer innenfor IT. Hver høst starter det rundt 30 nye traineer i sjømatbedrifter rundt om i landet som finner veien til næringen gjennom kompetanseprogrammet vårt Seafood Trainee. 

Belmin Husanovic, Seafood Trainee hos Lerøy

Fra datateknologi til sjømatnæringen

Belmin Husanovic er 23 år gammel og har en lidenskap for datateknologi og digital innovasjon. Etter å ha

studert både datasikkerhet og datateknologi på Universitetet i Bergen har han nå fått jobb som Seafood Trainee i Lerøy Seafood Group.

Denne studiebakgrunnen har gitt meg en solid forståelse for ulike aspekter av informatikk, fra datasikkerhet til teknologisk utvikling.

Jon Homme Tjøtta var egentlig utdannet lektor innenfor matematikk, men så tok han tok en bachelor i informasjonsvitenskap etterpå. Nå har han akkurat begynt som trainee i IT operations hos Lerøy.

Fikk øynene opp for mulighetene etter «Sildikon Valley»

Mens Jon kom litt tilfeldig over stillingsannonsen på finn.no, forteller Belmin at det var en sommeropplevelse litt utenom det vanlige for et år siden som gjorde at han fikk lyst til å jobbe i sjømatnæringen.

Min interesse for teknologi og digitale løsninger førte meg til en spennende sommeropplevelse i fjor i det som faktisk heter “Sildikon Valley” i Haugesund. Her samarbeidet jeg med Haugesund kommune og Atea for å utvikle digitale verktøy som kunne analysere transportmønstre i byen, sier Belmin.

Han forteller at opplevelsen og erfaringen han gjorde seg der viste han hvordan teknologi kan bidra til å forme og forbedre byer og samfunn. Kombinasjonen av studiebakgrunnen hans og en dyp interesse for digital innovasjon, motiverte til å utforske nye utfordringer.

Det var da jeg fikk høre om Lerøy og deres ambisiøse teknologisatsing. Lerøys visjon om å modernisere sjømatnæringen gjennom teknologi, sammen med deres klare roadmap for fremtidig utvikling, appellerte sterkt til meg. De ønsket ikke bare å være en del av teknologirevolusjonen, men også å lede i implementeringen av moderne teknologiløsninger.

En næring med stort potensiale innenfor digitalisering

Selv om mange bedrifter har kommet langt, er næringen stort sett i startfasen av digital transformasjon. Likevel har både Belmin og Jon stor tro på sjømatnæringens muligheter.

Når det kommer til sjømatnæringen og digitalisering, tror jeg det skjer noe stort. Mange bedrifter i denne bransjen har begynt å omfavne digitale hjelpemidler for å gjøre ting som å holde øye med produksjonen, spore hvor maten kommer fra, passe på kvaliteten og sørge for at ting flyter i logistikken. Dette åpner opp for bedre effektivitet, mer nøyaktighet og et sterkere fokus på å være bærekraftige, forklarer Belmin.

Jeg har inntrykk av at digitalisering og teknologi er områder det satses veldig på og som jeg synes er veldig spennende å få være med på. Det virker som det skjer veldig mye interessant fremover, kanskje særlig knyttet til det å ta i bruk maskinlæring til ulike oppgaver, sier Jon.

Bedrifter kan få kompetansen de trenger gjennom Seafood Trainee

Det er heller ingen tvil om at nyutdannede med kompetanse innenfor IT har en viktig rolle i å skape fremgang og innovasjon i næringen.

Siden det satses sånn i næringen på IT, tenker jeg at flere flinke IT-studenter blir viktige. Jeg opplever at det er mange flinke folk i næringen allerede, men jeg tenker at IT-studenter kan bidra med nyttig oppdatert kunnskap og nye ideer, påpeker Jon.

Belmin peker også på at denne kompetansen er vesentlig for å utløse potensialet i moderne teknologi, og bidra til økt effektivitet, redusert ressursforbruk og bærekraftig vekst i næringen, og legger til:

Studenter fra IT-studier innehar en spesiell kompetanse innen ny teknologi som kan ha en betydelig verdi for sjømatnæringen. De kan tilføre ny kunnskap innen utvikling av skreddersydde programvareløsninger, implementering av IoT-teknologi (tingenes internett) for overvåkning og automatisering, samt utnyttelse av dataanalyse for å optimalisere produksjonsprosesser og beslutningsprosesser.

Seafood Trainee visited Bolaks in 2022.

Som de begge påpeker, ligger det et stort potensial i å få en mer digitalisert sjømatnæring. Det er derfor helt essensielt å få inn de kloke hodene på området, og Seafood Trainee-programmet er en mulighet for bedrifter å hente inn kompetansen de har behov for.

Skal lære mer om næringen

Snart skal Belmin, Jon og de andre traineene treffes på første samling med Seafood Trainee i Bergen. Det markerer starten på et år med totalt fire samlinger hvor de skal lære om sjømatnæringen og hele verdikjeden.

Les mer om trainee-programmet her eller ta kontakt med lena@seafoodinnovation.no hvis du har spørsmål.