I høst dro vi på turné langs kysten av Norge for å gjøre sjømatnæringen bedre kjent for vgs-elever. Etter å ha reist fra Rogaland i sør til Troms og Finnmark i nord, har nesten 1700 elever fått bryne seg på noen av utfordringene næringen prøver å løse.

Kreative løsninger på reelle problemer

I samarbeid med Ungt Entreprenørskap har vi gjennomført 13 innovasjonscamper på videregående skoler i løpet av høsten 2023. På innovasjonscamper er kreativitet, skaperglede og nyskaping kjernen av en workshop hvor elevene jobber med å finne og presentere en løsning på en problemstilling.

For at elevene skulle bli bedre kjent med sjømatnæringen har de fått bryne seg på å lese reelle utfordringer i næringen innenfor tre tema:

  1. Sunn mat og økt sjømatforbruk
  2. Økt verdiskaping i havbruksnæringen
  3. Reduksjon av plastforbruk i havbruksnæringen

Fride Iversen, senior prosjektleder hos NCE Seafood Innovation er fornøyd med høsten turné.

– Innovasjonscamp i videregående skole har vært et prosjekt, som i høy grad viser viktigheten av å presentere næringen vår for ungdom langs kysten. De gode diskusjonene og samtalene har vært lærerike, motiverende og inspirerende. Fremtiden er i de beste hender!

Noen høydepunkt fra innovasjonscampene

På hver camp kåres den beste idéen, og det har vært mange gode løsninger på de ulike campene. Alt fra plaster laget av fiskeskinn til fiskesnacks og apper har blitt presentert. På Danielsen videregående skole i Bergen var kyst.no til stede da trioen Maren, Esther og Jenny vant med sin idé om å lage redningsvester av resirkulert plast fra havbruksnæringen.

Fra venstre: Fride Iversen (NCE Seafood Innovation), vinnerne Maren, Esther og Jenny, Fridtjov Falch Sorø (Ungt Entreprenørskap) og Marie Nakken (Danielsen Videregående skole).

– Det var veldig mange gode ideer og vi ble imponert av pitchene til de andre lagene. Så vi er selvsagt veldig glade for at vår løsning ble valgt ut. Ideen vår gikk ut på at vi skulle lage redningsvester av resirkulert plast fra havbruksnæringen. Vi tenkte at man kan lage innmaten til redningsvestene fra fôrrør og fibrene fra resirkulert tau fra havbruksnæringen til å lage utsiden av redningsvesten, opplyser de til Kyst.no

Bro mellom næringsliv og elever

På de ulike campene har forskjellige sjømatbedrifter vært med, og elevene har blitt inspirert og fått rådgivning fra Lerøy Seafood, Grieg Seafood, Biomar, Ragn-Sells, Nutrimar, Patogen, Tekslo Seafood, Handelens Miljøfond, Cargill og Sjømatrådet.

I tillegg har samarbeidspartner NHH bidratt med rådgivning, i tillegg til gjennomføring av et forskningsprosjekt.

Om innovasjonscamp

Kreativitet, skaperglede og nyskaping er kjernen i en innovasjonscamp.

I programmet får elevene et reelt oppdrag av NCE Seafood Innovation med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på, innen et avgrenset tidsrom. I forkant gir NCE Seafood Innovation elevene bakgrunnsinformasjonen de trenger for å løse utfordringen og tilbud og veiledning underveis i prosessen for å øke elevenes læringsutbytte. Elevene jobber med oppdraget i grupper og presenterer løsningene for en jury, som kårer en vinner ut ifra gitte kriterier.

Innovasjonscamp benyttes ofte i oppstartsfasen av Elevbedrift, Ungdomsbedrift eller Studentbedrift.

Om samarbeidspartnerne i prosjektet

Ungt Entreprenørskap er en ideell organisasjon som jobber med innovasjon og entreprenørskap i skolen. Organisasjonen jobber i hele landet og i hele skoleløpet, og arbeidet foregår i tett samarbeid med lokalt næringsliv.

Næringsklyngen NCE Seafood Innovation jobber for en bærekraftig vekst og utvikling i sjømatnæringen, og en av de viktigste fokusområdene for å oppnå dette er kompetanse og fremtidig talentutvikling. Å engasjere de unge i utfordringer som sjømatnæringen står overfor er et svært viktig prosjekt for hele næringen.

Handelens Miljøfond ble stiftet i 2017, og er Norges største private miljøfond. De finansierer hovedsakelig prosjekter som reduserer produksjon og bruk av plast, og økt resirkulering av plast. Medlemmer av HMF betaler en kontingent på 1 krone per plastbærepose de kjøper eller selger i Norge.

NHH er blant de ledende handelshøyskolene i Europa, og er trippel akkreditert. De utdanner fremtidens økonomer og ledere som vil noe mer for verden, som kan bruke ressurser effektivt og bidra til en bærekraftig framtid.

Kontaktperson

Fride Iversen, NCE Seafood Innovation, fride@seafoodinnovation.no +47 48 21 57 77