Event

Webinar: 100 millioner til å løse plastens miljøproblemer

At a glance

Sammen skal vi løse plastens miljøproblemer!

Handelens Miljøfond lyser ut 100 millioner til bedrifter og organisasjoner som har løsninger på plastproblemet. Midlene skal gå til tiltak som øker ressursutnyttelsen og gjenvinningen av plast, reduserer plastbruk, herunder plastbæreposer, eller forebygger og fjerner plastforsøpling.

Søknadsskjemaet er åpent og søknadsfristen er 11. september. Har du en idé om hvordan vi kan benytte plast på en bedre måte, og trenger startkapital? Se om du er aktuell for å søke om midler – Les mer om utlysningen og de ulike temaene her.

Her er de aktive utlysningstemaene:

  • Kunnskap om miljøeffekter og miljøløsninger
  • Teknologi for renere hav
  • Økt bruk av resirkulert plast
  • Redusere plastforsøpling internasjonalt
  • Sirkulære løsninger og redusert plastforbruk
  • Frivillig rydding og forebyggende tiltak

 

Delta på webinaret for å få vite mer om utlysningen,viktige frister og hvordan NCE Seafood Innovation kan bistå medlemsbedrifter i søkeprosessen. Vi vil også høre fra Jostein Iversen i Grieg Seafood, som vil fortelle om deres erfaringer med prosjekter de tidligere har fått finansiert gjennom Handelens Miljøfond.

Webinaret vil bli tatt opp og lagret i Seapoint.

Program:

  • Velkommen v/NCE Seafood Innovation
  • Innspill fra Jostein Iversen i Grieg Seafood om tematikken og erfaringer med prosjektet de har fått finansiert av HMF
  • Presentasjon av HMF og utlysning
  • Invitasjon til bistand rundt søkeprosessen fra NCE Seafood Innovation

 

Vi sees på webinar!


Location

Online Event

Date

Aug 30, 2022

Time

09:30 - 10:00
Event

Webinar: 100 millioner til å løse plastens miljøproblemer

Back to overview
Search