At a glance

Event

AQKVA? HAVBRUKSBRUKS-KONFERANSEN

AqKva aqKva er den største havbrukskonferansen på Vestlandet og ein møtestad der næring, forskning og forvaltning kan møtast, utveksla erfaring og få ny kunnskap. Arrangementet finn stad på Stord Hotell. Også i år vert det utstillarmesse som kan vitjast heile dagen. Konferansen vert avslutta med festmiddag, utdeling av aqKva – prisen og underhaldning. 

Les mer

 


Back to overview