Event

Bioparkkonferansen

At a glance

 

 – Norges viktigaste møteplass for hav og land

 

Store aktørar og små spirer i mat – og fôrindustrien, avfallsbransjen, politikarar, investorar og verkemiddelapparat møtast med felles mål om å spreie kunnskap og skapa engasjement om det grøne gullet – bioøkonomien.

Gjennom bioparkar og bioindustriell symbiose kan me saman løyse litt av mat- og fôrfloka for meir berekraftige og kortreiste matsystem.

Omstilling i matproduksjonen er nybråtsarbeid, men framtida byr på utallige moglegheiter der hav og land møtast.

Etter konferansen arrangeres investorpitch-økt i regi av Connect Vest.

Me sjåast på Voss!

 

Program her!


Location

Scandic Voss

Date

Mar 21, 2024

Time

09:00 - 18:30
Event

Bioparkkonferansen

Back to overview
Search