Event

Blå åker – grønt skifte

At a glance

Det havet gir oss må vi forvalte på best mulig måte slik at vi får mat på bordet og tjener gode penger i dag og i fremtiden. Derfor må vi stadig utvikle nye løsninger som gir maksimalt utbytte. Dette kan bare oppnås når forskning, næring og forvaltning jobber sammen.

Program

08.30  Konferansen åpner – innleder ikke klar

Del 1: Hele fangsten skal på land – alt kan utnyttes

09.00     Restråstoff. Ragnhild Dragøy Whitaker, forskningsleder for marin bioteknologi i                   Nofima

09.20     Tore Roaldsnes, administrerende direktør i Nordic Wildfish AS

09.40     Hvordan legger Fiskeridirektoratet til rette for utviklingen?
              Anne Veim, sjef for utviklingsseksjonen i Fiskeridirektoratet

10.00     Diskusjon

10.10     Pause

Del 2: Smarte løsninger gir vekst i havbruksnæringen

10.30     Snorkelmerd – hvordan skille laks og lus? 
               Lars Helge Stien, forsker ved Havforskningsinstituttet

10.50     Havmerden. 
              Gustav Witzøe, hovedeier i Ocean Farming AS

11.10     Utviklingstillatelser – en kraftig innovasjonsdriver? 
              Jens Christian Holm, direktør ved Kyst- og havbruksavdelingen i 
              Fiskeridirektoratet

11.30     Diskusjon

11.40     Pause

Del 3: Forvaltningsgrep som gir nye muligheter

12.00     Om lus og lys – lusemodeller, indikatorer og trafikklys. 
              Geir Lasse Taranger, forsker ved Havforskningsinstituttet

12.20     Kan laksen og Lerøy vokse i produksjonsområdene. 
              Stig Nilsen, konserndirektør havbruk i Lerøy Seafood Group

12.40     Ny forvaltning med nye fargestifter. 
              Liv Holmefjord, fiskeridirektør

13.00     Diskusjon

13.10     Lunsj

Arrangementet holdes av Fiskeridirektoratet og finner sted på Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Youngs gate 11.
Ingen påmeldingsavgift.

Meld deg på Fiskeridirektoratets fagkonferanse 27. september 2016 fiskeridir


At a glance

Event

Blå åker – grønt skifte

Back to overview
Search