Event

European Green Deal and Horizon Europe

At a glance

Sammen med GCE Node og GCE Ocean Technology, inviterer vi deg til webinar for å lære mer om mulighetene i Horisont Europa og European Green Deal.

Horisont 2020, verdens største program for forskning og innovasjon, går mot slutten og vil fra nyttår erstattes av Horisont Europa.

Samtidig har EU lansert European Green Deal og ambisiøse klimamålsetninger på veien mot et klimanøytralt Europa i 2050.

Disse målene skal nås gjennom en kombinasjon av politikk, lovverk og forskning og innovasjon. Hva vil dette bety for norske bedrifter? Hvordan vil det europeiske markedet påvirkes? Og hvilke muligheter finnes i Horisont Europa?

GCE NODENCE Seafood Innovation Cluster og GCE Ocean Technology inviterer deg til et webinar der vi ser på European Green Deal, Taksonomi-rapporten – EUs nyeste verktøy for å sikre grønne, bærekraftige og smarte investeringer, og hvordan dette vil påvirke norske bedrifter.

I tillegg får vi et innblikk i det kommende Horisont Europa og erfaringer fra bedrifter som deltar i EU-prosjekter.

Program

Velkommen

European Green Deal

  • Karianne Kojen Andersen, EU-rådgiver, GCE Ocean Technology og NCE Seafood Innovation. Veien mot et klimanøytralt Europa i 2050
  • Isabelle-Louise Aabel, EU-rådgiver, GCE NODE. EUs investeringsverktøy for fremtiden, Taksonomien, sett fra et klyngeperspektiv.
  • Hilde Nordbø, Sustainability Manager, DNB Bank ASA. Hvordan påvirker EUs taksonomi DNB som bank og investor?

Horisont Europa – Hvordan ser fremtiden ut?

  • Bård Wathne Tveiten, SINTEF, Brussel. Horisont Europa – hvor står vi i dag?

Erfaringer fra industrien

  • Inger Graves, Ocean

Location

Online

Date

Oct 22, 2020

Time

13:00 - 15:00
Event

European Green Deal and Horizon Europe

Back to overview
Search