Event

EYs Havbruksseminar

At a glance

Havbruksnæringen er en viktig industri i norsk målestokk, og oppdrettsselskapene har opplevd en formidabel inntjeningsvekst de siste årene primært drevet av høy laksepris. Den høye lakseprisen har også hatt positive effekter for store deler av verdikjeden knyttet opp mot oppdrettsselskapene. Men vil denne positive utviklingen kunne fortsette? Hvilke muligheter og utfordringer står man ovenfor i tiden som kommer?

EY har invitert bransjeaktører til å belyse temaet og peke ut retningen fremover. Samtidig vil EY lansere og presentere funnene fra sin første analyse av den norske havbruksnæringen.

 

Følgende temaer blir behandlet:

EYs rapport «The Norwegian Aquaculture Analysis 2016» v/ Eirik Moe, partner EY Assurance og Merete Skage, partner EY TAS
Globale trender og forventninger, v/ Hogne Tyssøy, porteføljeforvalter aksjer og partner i Holberg Fondene
Synspunkter på havbruksnæringen fra et PE-ståsted, herunder markedet for utstyrsleverandører, v/ Håkon André Berg, partner, Broodstock Capital
Når og hvordan løse bransjens biologiske utfordringer? v/ Johan Kvalheim, general manager, MDS Animal Health
Hvordan bidrar fôr til helse og bærekraft i moderne fiskeoppdrett? v/ Gunnar Molland, produktsjef helse, BioMar
Er fisken på vei på land? Status og synspunkter på utviklingen v/ Per Grieg Jr., styreleder i Grieg Seafood
Utvikling av sjømatnæringen – Aqua Cloud og Big Data ved Tanja Hoel, Managing Director NCE Seafood cluster og Maria B. Helsengreen, partner EY Advisory

 

Målgruppe: Ledere, styremedlemmer, eiere/investorer, banker, offentlige aktører, rådgivere (revisorer, advokater o.l) og media/fagpresse.

Pris: Gratis for medlemmer

Kontakt: Renate Vevang, tlf 411 40 022

Lenke til påmelding EY


At a glance

Event

EYs Havbruksseminar

Back to overview
Search