Event

FHFs havbrukssamling: Oppdrett av laks er greit så lenge det ikke påvirker miljøet?

At a glance

Samlingen starter på dag 1 med en felles sesjon med fokus på bærekraft i tre dimensjoner – miljømessig, sosial og samfunnsmessig og den økonomiske bærekraften. Dag 1 ender med åpen diskusjon i plenum.

På dag 2 blir det parallelle sesjoner. Håndtering av levende laks i hele verdikjeden og status på sporingsmetoder blir tema for en sesjon, samt kvalitet og utfordringene for laks blir tema på samlingens andre sesjon. Det settes av god tid til spørsmål og mulighet for diskusjon etter alle presentasjonene.

Les mer

  capture


At a glance

Event

FHFs havbrukssamling: Oppdrett av laks er greit så lenge det ikke påvirker miljøet?

Back to overview
Search