Event

Forskningsrådets Åpen dag for næringslivet

At a glance

 

Bedriftene på Vestlandet er opptatt av forskning og innovasjon for å skape unike og lønnsomme produkter og tjenester, viser nye tall fra Forskningsrådet. For Hordaland har bruken av SkatteFUNN vokst med 100 prosent for 2017, sammenlignet med tall fra 2014. Det er også stor og økende interesse for forskningsstøttet innovasjon både i næringslivet og i offentlig sektor.

På Åpen dag vil du få en smakebit på aktuelle virkemidler for bedrifter som ønsker å bruke forskning og innovasjon strategisk for å øke sin konkurransekraft i markedet.

Du vil også få muligheten til å høre andres praktiske erfaringer, og til samtaler med rådgivere fra aktører som er en del av arrangementet.

Smakebiter fra programmet

Forskning og innovasjon innen digitalisering, havområdet og petroleum; muligheter i Forskningsrådet
Innovasjonsprosjekter for næringslivet
Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA): Forskning ut fra bedriftens egne strategier
SkatteFUNN: Skattefradragsordning for bedriftens kostnader til forskning og utvikling
Nærings-p.hd.: Doktorgrad i bedriften; mulighet for et mindre FoU-prosjekt
Regionalt forskingsfond Vestlandet
Innovasjon Norge om Horisont 2020 og Helpdesk

Disse kommer fra Forskningsrådet

Svein Hallbjørn Steien – SkatteFUNN. Havområdet.
Paul Torkil Fjuk – Innovasjonsprosjekter. BIA. Digitalisering & IKT.
Siri Hollekim Haaland – Nærings ph.d.
Anders J. Steensen – Demo & Petromaks.

Andre som kommer

Jone Engelsvold – Regionalt forskingsfond Vestlandet.
Ingvild Kjørrefjord – H2020/Innovasjon Norge.

Fullt program kommer, men meld deg på nå! Påmeldingslenke

Arrangementet er gratis, og påmeldingen er åpen så lenge det er ledige plasser.

Kaffen står klar fra 09.30. Velkommen!


At a glance

Event

Forskningsrådets Åpen dag for næringslivet

Back to overview
Search