Event

FoU-møte: Datakilder i havbruksnæringen

At a glance

Hvilke datakilder kan bidra med verdifull, åpen og transparent innsikt som kan brukes i driftsplanlegging og operasjoner og knytte næringens ulike deler av verdikjeden sammen i større grad? Dette skal vi identifisere i FoU-møtet.

Gjennom dialog og samhandling vil vi belyse nødvendige tiltak for å integrere tilgjengelige datakilder med øvrige driftsdata og skape en mulighet for økt bruk og tilgjengelighet for aktørene i næringen.

FoU-møtet skal bidra til å identifisere grunnlag for prosjekter og etablere samarbeid mellom forskning, akademia og næring.

 

Hvem passer det for?

Møtet fokuserer på å identifisere eksisterende datakilder blant aktører i havbruksnæringen, og det er derfor åpent for alle som kan bidra med dette.

 

Dato: 15. desember 2023

Tid: 09.00-12.00

Sted: VIS, Thormøhlensgate 51, Marineholmen

 

Agenda

09.00 – Frokost og velkommen

Faglige innlegg fra selskap i næringen og forskning

  • Stian Anfinsen/NORCE
  • Sigve Naustdal/Innovasjø
  • Kristian Blom/AquaCloud

Diskusjon i grupper

11.45 – Oppsummering og avslutning

 

Det serveres frokost til påmeldte. Kontakt rune@seafoodinnovation.no hvis du har spørsmål om arrangementet.

FOU-møte er et format hvor industri og forskning i fellesskap, med klyngen som fasilitator og prosjektutvikler skal avdekke områder vi trenger forskningsdrevet innovasjon – med utgangspunkt i problemstillinger i industrien.

Dette møtet er finansiert av Vestland Fylkeskommune.


Location

Thormøhlens Gate 51, 5006 Bergen, Norway

Date

Dec 15, 2023

Time

09:00 - 12:00
Event

FoU-møte: Datakilder i havbruksnæringen

Back to overview
Search