Event

FROKOSTMØTE: VETERINÆRINSTITUTTET LANSERER LAKSELUS-APPER

At a glance

Påmelding sendes til marie@seafoodinnovation.no innen 7.juni Lakselus er oppdrettsnæringens største utfordring. Å kunne håndtere smittepresset av lakselus er avgjørende for videre vekst i bransjen. De nye verktøyene til Veterinærinstituttet vil gi næring, forvaltning og andre interesserte mulighet for et forhåndsvarsel om smittepressets utvikling i nær framtid, dvs. tidsnok til at begrensende tiltak kan settes inn ved behov. Verktøyene bygger på innrapporterte lusetellinger og bransjens egne produksjonstall og gir ved hjelp av Veterinærinstituttets smittepressmodeller et estimat for mengden av lakselus justert i forhold til avstand, sjøtemperatur og tid.   

På frokostseminaret vil forsker Peder A Jansen og kolleger fra Veterinærinstituttet lansere to nettbaserte verktøy:

Lusekartet er et grafisk framstilt smittepresskart over norskekysten. Her kan en velge område langs kysten eller hvilken oppdrettslokalitet en vil se på, og se estimater for inneværende uke, neste uke eller to uker fram. Man kan også sammenligne med historiske data som uke for uke året før. Kartet er åpent tilgjengelig for alle interesserte, og vil bli oppdatert av Veterinærinstituttet hver uke.

Lusekalkulatoren er et verktøy for den enkelte oppdretter som kan legge inn sine produksjonstall sammen med lusetall, fiskevekt og egne tiltak. I beregningene tas også hensyn til andre anlegg i området, forventet effekt av begrensende tiltak og etablert kunnskap om lakselusas biologi. Lusekalkulatoren gir slik en prognose med beregnede feilmarginer for produksjonen av lakselus pr merd og lokalitet i inntil tre uker frem i tid. Veterinaerinstituttet NCESeafoodIC_logo-640×165


At a glance

Event

FROKOSTMØTE: VETERINÆRINSTITUTTET LANSERER LAKSELUS-APPER

Back to overview
Search