Event

GO GLOBAL – VIETNAM

At a glance

Bilde1 Foto: Ho Chi Minh tidligere kalt Saigon (Kilde: ThinkStock)

PÅMELDING

Tigeren fra sør-øst Asia

Vietnam er et voksende marked med over 94 millioner innbyggere som forventes å vokse frem til 2050. Landet er i ferd med å etablere seg som et viktig produksjonssenter for eksportmarkeder, og representerer i dag en av de mest stabile økonomiene i Asia. Den økonomiske veksten som preger landet gjør at vietnamesiske selskaper har et behov for ny og bedre teknologi, således finnes det forretningsmuligheter for selskap som ønsker å bidra til ytterligere økonomisk vekst i landet. Med en voksende middelklasse som ønsker flere produkter og tjenester er det ikke mangel på muligheter for selskaper som ønsker å satse i Vietnam. Forretningsmulighetene er særdeles gunstige på grunn av det lave prisnivået, en faktor som blir ytterliggere forsterket av den relativt stabile valutakursen mellom norske kroner (NOK) og vietnamesiske dong (VNG).

Vietnam det nye Kina?

Vietnam har ofte blitt sammenlignet med Kina. Økende priser på arbeidskraft i Kina har allerede drevet flere fabrikkeiere til å flytte produksjonen til Vietnam. På nåværende tidspunkt er arbeidskraften i Vietnam rundt 40 prosent billigere enn i Kina. Vietnam sin økonomi er imidlertid grunnleggende ulik fra

Kina, og vi velger å trekke frem to forskjeller. Den første forskjellen er at økonomien i Vietnam er drevet av mer personlig forbruk. Husholdningenes forbruk utgjør 65 prosent av BNP i Vietnam, mot tilsvarende 36 prosent i Kina. Den andre forskjellen er at Kina sin økonomiske vekst har blitt drevet av industrieksport og et uvanlig høyt investeringsnivå, mens økonomien i Vietnam har vært preget av en bedre balanse mellom industri-, og servicenæringer.

Hvor ser vi forretningsmuligheter i Vietnam?

Vietnam ekspert Harald Nævdal vil presentere mulighetene i Vietnam akkurat nå. Nævdal leder Innovasjon Norges kontor i Vietnam og har dyptgående kjennskap til markedet i Vietnam og Sør-Øst Asia.

Vi ser store muligheter for:

Havbruk og marinoppdrett med særskilt fokus på prosesser for foredling av rest-råstoff
Fornybar energi fra sol, vind, vannkraft, bio, og smartgrid
IT og MediaTech. Vi kjenner til ca. 20 norske IT selskaper som er godt etablert i Vietnam

På møtet kommer også Gøril Selvik fra Innovasjon Norge for å presentere hvordan Innovasjon Norge kan hjelpe din bedrift til å lykkes med internasjonalisering.

Burde ditt selskap komme?

Møtet tar for seg markedsforhold, forretningskultur, forretningsmuligheter, og tiltak for å redusere risiko for bedrifter som vil satse i Vietnam. Arrangementet er åpent for alle bedrifter som er nysgjerrig og ønsker å lære mer om mulighetene i Vietnam. De som allerede er etablert i Vietnam er selvsagt også velkommen, og oppfordres til å delta aktivt i diskusjoner og til å dele sine erfaringer fra Vietnam. Etter møtet vil det være muligheter for 1-1 møter med Gøril og Harald for å diskutere mulighetene for ditt selskap i Vietnam. Husk å huk av 1-1 møte i påmeldingsskjema. NB: Disse møtene forsvinner raskt.

Tid og sted

Møtet vil bli holdt ved Media City Bergen den 14.08.2018 fra kl. 11 til 13.

Vi ønsker alle velkommen til et hyggelig og informativt møte. Enkel servering fra kl. 11.

PÅMELDING

Vel møtt!

  innovasjon-norge-logo


At a glance

Event

GO GLOBAL – VIETNAM

Back to overview
Search