Event

GOGLOBAL NORDEN

At a glance

Norden utgjør et marked med 25 millioner kunder. I fjor økte eksporten fra Norge og hit med 15 prosent.

Mange bedrifter i vår region ser på Norden som sitt nærmeste eksportmarked, det finnes store muligheter, men mye er forskjellig fra Norge.   

Selv om vi er like, finnes det f.eks kulturforskjeller mellom oss nordmenn, svenskene, danskene og finnene. De som behersker kulturforskjellene kan mye enklere lande gode avtaler og bygge lønnsomme og langsiktige businessrelasjoner.

Kom og hør Lykke Gill Haanshuus fra Innovasjon Norge Danmark fortelle om markedsmuligheter i de nordiske landene og om hvordan man på en best mulig måte kan eksportere til eller etablere seg i Norden.

Innovasjon Norge vil også informere om ulike former for finansieringsordninger som kan være relevante for eksportbedrifter.  

Det blir mulighet til individuelle møter i etterkant. Hvis ønskelig, oppgi dette i påmeldingen.  

Les mer og påmelding her.


At a glance

Event

GOGLOBAL NORDEN

Back to overview
Search