Event

HAVBRUK 2016

At a glance

Bilde Bodø Konferansen arrangeres i samarbeid med Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) og Tekna Havbruk og Fiskehelse.

Programmet vil bestå av plenumssesjoner med forskningspolitiske innlegg og oversiktsforedrag – første dag med fokus på havbruk som drivkraft i bioøkonomien, andre dag med fokus på teknologiutvikling.

Som vanlig er det satt av mye tid til parallellsesjoner der forskerne presenterer resulater fra forskningsprosjektene. Det er også lagt opp til en egen postersesjon.

Alle forskere med prosjekter til HAVBRUK og andre relevante programmer i Forskningsrådet eller i FHF er invitert til å holde innlegg eller ha poster. Fristen for å melde på innlegg og poster er 8. januar.

Påmelding med sammendrag sendes på epost til Elin Vikane: eli@forskningsradet.no

For mer info


At a glance

Event

HAVBRUK 2016

Back to overview
Search