Event

HAVlunsj

At a glance

Bilde Havlunsj For å nå klimamåla våre treng verda ein energirevolusjon som krev nye løysingar og ny infrastruktur. Saman med offensive medlemsverksemder utviklar NCE Maritime CleanTech og katapultsenteret Sustainable Energy framtidas energiløysingar. Me inviterer til ein spennande havlunsj som viser nokre av dei fornybare løysingane som skal erstatta fossil energi i framtida.

Program

– Framtidas energiløysingar
Marie Launes, kommunikasjonssjef, NCE Maritime CleanTech

– Katapultsenteret Sustainable Energy og nye løysingar for fornybarsamfunnet
Willie Wågen, CEO, Sustainable Energy Norwegian Catapult Centre

– Havvind – Noregs neste offshoreeventyr?
Karoline Sjøen Andersen, UNITECH Energy, Research & Development Center

– Utsira og potensialet i mikronett
Asbjørn Tverdal, prosjektdirektør, Haugaland Kraft

Påmelding: https://bit.ly/2VSP75Q

HAVlunsj er en serie med lunsjmøter i regi av VIS, Maritime Bergen, GCE Ocean Technology, NCE Seafood Innovation Cluster, Marineholmen og NCE Maritime CleanTech.

HAVlunsj er en uformell møteplass for havnæringene, med fokus på kompetanseheving og nettverksbygging. HAVlunsj blir arrangert nest siste torsdag i måneden.


At a glance

Event

HAVlunsj

Back to overview
Search