Event

HAVlunsj

At a glance

Bilde Havlunsj HAVlunsj – Nye forretningsmodeller i sjømatnæringen

 

Selskaper i ulike sektorer opplever økt verdiskapning ved hjelp av sirkulær økonomi, og vi ser at det er stort potensiale for sirkulær økonomi i sjømatnæringen. I denne HAVlunsjen vil vi fokusere på de mulighetene sirkulær øknomi gir, og samtidig presentere spennende case på hvordan biprodukter og restråstoff kan få et nytt liv.

PROGRAM:

Innledning, Nina Stangeland, Daglig leder, The Seafood Innovation Cluster

Muligheter for sirkulær økonomi i sjømatnæringen, Bente Torstensen, Divisjonsdirektør, Nofima

Enzym til bruk på marint restråstoff, Marianne Goris, PhD, NORCE

Logistikkløsning for re-sirkulering av slam fra havbruk, Ole Arthur Vaage, Aquapro

Green Fish Farm, Crina S. Ilea, Senior Forsker, Prototech

 

PRAKTISK INFO:

Dato: 21. November 2019
Tid: 11:30-12:30
Sted: Mellomrommet, Thormøhlensgate 51

Arrangementet er gratis og åpent for alle som er interessert i hanæringene, men krever påmelding da det er lunsjservering.

PÅMELDING

Om HAVLunsj

HAVlunsj er en serie med lunsjmøter i regi av VIS, Maritime Bergen, GCE Ocean Technology, NCE Seafood Innovation Cluster, Marineholmen og NCE Maritime CleanTech.

HAVlunsj er en uformell møteplass for havnæringene, med fokus på kompetanseheving og nettverksbygging. HAVlunsj blir arrangert nest siste torsdag i måneden.

 

 


At a glance

Event

HAVlunsj

Back to overview
Search