Event

HAVLUNSJ

At a glance

HAVlunsj HAVlunsj

HAVlunsj i mai setter søkelys på et spennende og viktig tema for havbruksnæringen: Hvordan kan selskap med gode ideer og ny teknologi samarbeide med investormiljøer i havbruksnæringen når det gjelder finansiering og utvikling av ideen eller produktet? Dette kan være helt avgjørende for at selskaper klarer å gjennomføre krevende utviklingsløp. 

Programmet blir todelt – med to ulike tilnærminger til hvordan man på best mulig måte kan rigge for utviklingsprosjekter i næringen. 

Advokat Halfdan Mellbye i SANDS er ekspert på reguleringssystemet for havbruksnæringen, og han vil snakke om ordningene med forskningstillatelser og utviklingstillatelser. Ved tildeling av disse tillatelsene gis oppdretteren en rett til å produsere en viss mengde laks. Overskuddet av denne produksjonen benyttes til å finansiere forsknings- og utviklingsprosjekter som er en forutsetning for tildelingen av tillatelser. Vi vil på en lettfattelig måte beskrive både regelverket for tildeling av tillatelser, og de utfordringer man står overfor ved utforming av avtaler mellom oppdretteren og bedriften som står for utviklingsarbeidet. 

Advokat Ketil Sellæg Ramberg i SANDS arbeider med immaterielle rettigheter, og vil snakke om hvilke muligheter og fallgruver som ligger i forskjellige typer samarbeid om teknologiutvikling. Dette gjelder både mellom en bedrift og det offentlige, mellom en bedrift og en forskningsinstitusjon og mellom to private bedrifter. Særlig vil han snakke om hva man må være obs på i valg av modeller for eierskap til den teknologien som blir utviklet under prosjektet og hvordan man skal regulere den kunnskapen man tar med inn i prosjektet. 

Dette er svært nyttig og viktig informasjon som er overførbar til hele havnæringen.

11:30 Lunsj serveres til påmeldte
11:40 Del 1 – Hvordan bruke forskningstillatelser og utviklingstilltaleser til å bygge selskapet?
12:05 Del 2 – Muligheter og fallgruver i samarbeidsavtaler rundt teknologiutvikling.

HAVlunsj er gratis og åpen for alle, men påmelding er obligatorisk pga. lunsjbestilling.

MELD DEG PÅ: https://goo.gl/forms/9WIELiKLh1pNxrh72

Foredragsholderne vil være tilgjengelig for spørsmål i etterkant av HAVlunsj.


At a glance

Event

HAVLUNSJ

Back to overview
Search