Event

HAVlunsj

At a glance

HAVlunsj

Flere og flere byer tar i bruk fjorden til personaltransport. Hva kan vi lære av andre byer og kan vi få en egen bybåt i Bergen? Dette får du høre mer om på HAVlunsj torsdag 16. mai på Marineholmen.

Både i Norge og i Europa jobber stadig flere byer med å etablere bybåter som en del av persontransporten og som en del av byutviklingen. Kan en egen bybåt, en ny Laksevågferge, bli en del av bybildet i Bergen i fremtiden? Hvordan ser passasjergrunnlaget ut og hvordan kan små passasjerbåter brukes i byutviklingen? Dette og mer skal vi få svar på under HAVlunsj torsdag 16. mai.

Her får du blant annet føre ifra:

  • Steinar Onarheim, Seniorrådgiver i Asplan Viak.
  • Veronica Haugan, Prosjektleder autonom bybåt og testsenter i Haugesund kommune.
  • Chris Jørgen Rødland, Leder i utvalg for miljø og byutvikling i Bergen kommune.

 

HAVlunsj er en uformell møteplass for havnæringene, med fokus på kompetanseheving og nettverksbygging. Det er en serie med lunsjmøter i samarbeid og regi av VIS – Future Ocean Incubator, Maritime Bergen, GCE Ocean Technology, NCE Seafood Innovation og NCE Maritime Clean Tech.

Vi serverer gode innlegg, lunsj og kaffe til alle påmeldte.

Ta med en kollega og bli med oss på HAVlunsj.

 


Location

Thormøhlens Gate 51, 5006 Bergen, Norway

Date

May 16, 2024

Time

11:30 - 12:30
Event

HAVlunsj

Back to overview
Search