Event

HAVlunsj

At a glance

HAVlunsj På årets første HAVlunsj tar vi for oss fremtidens havn, ikke hvor den skal ligge, men hva den skal være i fremtiden!

Hvordan skal havnen digitaliseres og hva betyr det for skipene som legger til kai?
Hvilke muligheter finnes det når både skip og havn «tenker selv» ved hjelp av AI?
Hvilke behov har fremtidens skip når det skal i havn og hvordan sikrer havnen en sømløs overgang fra land til sjø?

Hvordan bør jeg som havgründer rigge selskapet mitt for å levere nyskapende løsninger til fremtidens havn og havnebrukere?

Vi får besøk fra Grieg Logistics som utfordrer grensene for hva en havn kan være. Michelle Williams (administrerende direktør) vil fortelle om endringene som allerede skjer og påvirker havnelogistikken, og som utfordrer deg til å tenke på hvordan fremtidens behov kan løses bedre og annerledes enn i dag.

Vi får også besøk av Bergen Havn, som etterhvert skal i gang med flyttelasset fra Dokken til Ågotnes. Havnedirektør Johnny Breivik, som etterhvert skal i gang med prosessen med å flytte godshavnen, vil utfordre oss i spekteret mellom hvilken ny teknologi og nye løsninger som eksisterer for fremtidens havner – og hva som faktisk er realistisk å få med ved etableringen av en ny havn.

Lunsjmøtet er åpent for alle og er en fin arena til å bli kjent med andre i næringen. Del gjerne med samarbeidspartnere og andre du tror kan ha nytte ut av å bli med!

Program
11:30 Innledning ved daglig leder i Maritime Bergen
11:35 Michelle Williams, adm.dir. i Grieg Logistics, om hvordan fremtidens havn vil, kan og bør være for å snakke med fremtidens skip
11.55 Johnny Breivik, havnedirektør, om visjoner og virkelighet i tjenestetilbudet ved etablering av ny havn på Ågotnes
12:15 Spørsmål fra deltakere
12:30 Takk for i dag!

Her er det fullt hus hver gang, så vær rask!

Påmelding


At a glance

Event

HAVlunsj

Back to overview
Search