Event

HAVlunsj

At a glance

HAVlunsj Mikroalger – en mulighet for bærekraftig havbruk

The Seafood Innovation Cluster er engasjert i et 3 år langt innovasjonsprosjekt CO2Food i den Nasjonale Algepiloten på Mongstad. Målsetningen med prosjektet er at det skal utvikles en bærekraftig, biobasert omega-3 produksjon basert på bruk av CO2 og alger.

I denne HAVlunsjen ønsker vi å presentere prosjektet og de resultatene som prosjektet har gitt. I etterkant av møte blir det arrangert ekskursjon til TCM-senteret og algepiloten på Mongstad.

Tid:   11:30-12:30
Dato: 21. mars 2019
Sted: Thormøhlensgate 51

Agenda:

11:30-11:50   Nasjonal algepilot Mongstad (NAM), Hans Kleivdal, Avdelingsdirektør, NORCE

11:50-12:10   Mikroalgeforskning og prosjekter, Dorinde Kleinegris, Forsker, NORCE

12:10-12:30   CO2Bio AS, Ted Mollan, Cargill

 

Ekskursjon til Technology Centre Mongstad (TCM) og algepiloten på Mongstad:

I etterkant av lunsjmøtet, inviterer vi til omsvisning på TCM og algepiloten på Mongstad. Det vil være avgang til Mongstad fra Marineholmen kl. 12:45 med buss. Retur til Marineholmen senest kl. 16:00.

Deltagelse på ekskursjon krever egen påmelding.

PÅMELDING

Read more about the project here

  nasjonal-algepilot-mongstad_Photo-Thor Brødreskift HAVlunsj er en serie med lunsjmøter i regi av VIS, Maritime Bergen, GCE Subsea, NCE Seafood Innovation Cluster, NCE Maritime CleanTech og Marineholmen. HAVlunsj skal være en uformell møteplass for havnæringene, med fokus på kompetanseheving og nettverksbygging. HAVlunsj blir arrangert nest siste torsdag i måneden.


At a glance

Event

HAVlunsj

Back to overview
Search