Event

HAVlunsj: CleanTech Energy Incubator

At a glance

Velkommen til HAVlunsj!

Den nasjonale inkubator-satsingen CleanTech Energy Incubator skal bidra til mer utvikling av nye energiløsninger for havnæringene. Målet er å hjelpe både gründere og etablerte selskaper til å få gode, grønne ideer ut i markedet. Inkubatorsatsningen er et samarbeid mellom Atheno, Maritime CleanTech og Sustainable Energy katapultsenter, med støtte fra Siva.

Bli med på HAVlunsj for å høre mer om tilbudet, der både initiativtakere og bedrifter vil presentere seg.

Program:

Velkommen og intro til inkubator-ordningen v/ Silje Sivertsen, prosjektleder i NCE Maritime CleanTech
Erfaringer fra inkubatorordningen, og siste status på produksjon av grønn hydrogen v/ HYDS
Banebrytende testfasiliteter i verdensklasse — på Vestlandet! v/ John Bjordal, Account Manager Sales & Business Development i Sustainable Energy Catapult Centre

HAVlunsj er en serie med lunsjmøter i regi av VIS, Maritime Bergen, GCE Ocean Technology, NCE Seafood Innovation, NCE Maritime CleanTech og Marineholmen. Arrangementet er en uformell møteplass for havnæringene, med fokus på kompetanseheving og nettverksbygging. Alle som ønsker å delta er velkommen. Gratis lunsj til påmeldte.


Location

Thormøhlens Gate 51, 5006 Bergen, Norway

Date

May 25, 2022

Time

11:30 - 12:30
Event

HAVlunsj: CleanTech Energy Incubator

Back to overview
Search