Event

HAVlunsj: Grønn Plattform

At a glance

Vi inviterer til årets første HAVlunsj, som denne gangen blir arrangert av GCE Ocean Technology.

HAVlunsj er en uformell møteplass for havnæringene, med fokus på kompetanseheving og nettverksbygging. Det er en serie med lunsjmøter som arrangeres i samarbeid av VIS, Maritime Bergen, GCE Ocean Technology, NCE Seafood Innovation og NCE Maritime CleanTech.


Hvordan tenkte stort og realisere nye verdikjeder? PÅ HAVlunsj vil det bli presentert to av de 11 nye Grønn Plattform prosjektene for å utvikle klima- og miljøvennlige løsninger i næringslivet.

Adepth Minerals har mål om å etablere grunnlaget for en helhetlig verdikjede for havbunnsmineraler med langt mindre miljøfotavtrykk sammenlignet med dagens landbaserte gruvedrift.

Odda Technology er sentral i Hardanger Hydrogen Hub. De vil fortelle om prosjektet undervannslagring av hydrogen til industri og havner.

Er havbunnsmineraler grønt? Hvorfor bruke hydrogen i industrien? Kan det være en kobling mellom havbunnsmineraler og hydrogen til prosessindustrien? Hva skal til for å realisere større industriløft og hvordan kan klyngene bidra til å realisere grønn omstilling? Dette er noen av spørsmålene vi stiller på årets første havlunsj.

Program

11:30 – Velkommen, Kai Stoltz, Business Development Manager i GCE Ocean Technology.
11:35 – Undervannslagring av hydrogen til industri og havner, Ingvald Torblå, CEO i Odda Technology
11:55 – Havbunnsmineraler – Akselererer energiomstillingen, Anette Broch Mathisen Tvedt, CEO i Adepth Minerals
12:15 – Klynger som fasilitator og omstillingsmotor, Jon Hellevang, R&D Manager i GCE Ocean Technology
12:20 – Dialog ledet av Kai Stoltz, Business Development Manager i GCE Ocean Technology
12:30 – Takk for i dag

Det blir servert lunsj, kaffe og te.

Om Grønn Plattform

Grønn plattform er en satsing som gir støtte til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn omstilling i næringslivet. Hensikten er å utvikle et bærekraftig næringsliv som tar vare på klima og miljø og skaper økonomiske verdier.

Målet med Grønn plattform er å akselerere grønn omstilling i næringslivet og sikre et samfunnsøkonomisk lønnsomt og internasjonalt konkurransedyktig norsk næringsliv.

Les mer om alle de 11 prosjektene.

Deltakelse og kostnad

HAVlunsjen er gratis og åpen for alle.


Location

Thormøhlens Gate 51, 5006 Bergen, Norway

Date

Feb 16, 2023

Time

11:30 - 12:30
Event

HAVlunsj: Grønn Plattform

Back to overview
Search