Event

HAVlunsj – Innovasjon i sikte

At a glance

HAVlunsj er en serie lunsjmøter holdt av VIS, Maritime Bergen, GCE Ocean Technology, NCE Seafood Innovation Cluster, Marineholmen og NCE Maritime CleanTech. HAVlunsj er en uformell møteplass for maritime næringer, med fokus på kompetanseheving og nettverksbygging.

Denne gangen holdes HAVlunsj av VIS – Vestlandets Innovasjonsselskap.

Det marine miljøet i innovasjonsdistriktet på Marineholmen huser et innflytelsesrikt næringsliv, aktivt forskningsmiljø, sterke næringklynger og et yrende og økende antall oppstartsbedrifter knyttet til havnæringene.

Som et tilbud til havrelaterte oppstartsbedrifter lanseres i disse dager en helt ny inkubator – Future Ocean Incubator. Inkubatoren er et samarbeid mellom GCE Ocean Technology, NCE Seafood Innovation og VIS – Vestlandets Innovasjonsselskap, samt flere partnere i økosystemet for innovasjon.

Torsdag 5. mai får du muligheten til å lære mer om Future Oceans tilbud til gründere og entreprenører innen hav. I tillegg vil du få møte to oppstartsbedrifter fra Future Ocean Incubator som har havet som utgangspunkt.

Lunsjmøtet er åpent for alle, og er en fin arena til å bli bedre kjent med andre i næringen.

Det blir servert enkel lunsj, kaffe og te.

Program

11:30 Ny inkubator for havnæringene – Future Ocean Incubator

Jon Stang Volden er inkubatorleder for den nye havinkubatoren på Marineholmen i Bergen.

11:50 Solveig Riisøen, daglig leder Hydrotell AS

Hydrotell utvikler en sensorteknologi for olje og gass industrien som vil være med å redusere behovet for nye brønner, og bidra til økt utvinning på eksisterende felt.

12:05 Øystein Farsund, CEO i H2 Marine AS

H2 MARINE utvikler løsninger for utvinning av hydrogen til land- og sjøbasert fiskeoppdrett. Selskapets løsning utvinner hydrogen fra grønn energi med varme og oksygen som biprodukt.

12.20 Q & A

12:30 Avslutning 


Location

Thormøhlens Gate 51, 5006 Bergen, Norway

Date

May 05, 2022

Time

11:30 - 12:30
Event

HAVlunsj – Innovasjon i sikte

Back to overview
Search