Event

HAVlunsj – Trådløs konnektivitet og klimavennlig industriutvikling

At a glance

GCE Ocean Technology, arrangerer denne runden og inviterer til HAVlunsj der du får innsikt i hvordan trådløs konnektivitet i stål digitaliserer havnæringene og hvordan Kollsnes blir unik hub for klimavennlig industriutvikling.

Tid: Torsdag 19. november 2020, 11:30 – 12:30
Sted: WEBINAR

GCE Ocean Technology har regien av HAVlunsj’en denne gangen der vi får presentert spennende nyheter fra ScanReachCCB Energy Holding og Ocean Innovation Catapult.

CCB Energy Holding

CCB Energy Holding har spennende visjoner for området CCB Energy Park på Kollsnes i Øygarden. Her tilrettelegges det for framtidens klimavennlige industriutvikling med bla. pilotanlegg for hydrogen, synergietableringer innen spillvarme og fjernvarme, og ikke minst CCS prosjektet Northern Lights.

ScanReach

ScanReach muliggjør trådløs konnektivitet i stål som vil bli et sentralt verktøy i digitaliseringen av havnæringene. Lær mer om deres trådløse IoT plattform og få innsikt i historien om ScanReach – fra Startup til Scaleup til full global skalering.

Ocean Innovation Norwegian Catapult Centre

Ocean Innovation Norwegian Catapult Centre tilbyr design, prototyping, test-, og verifiseringsfasiliteter for havnæringen. De tilrettelegger for utvikling og test av idéer i optimale og reelle havrelaterte miljøer til et endelig produkt på markedet. Senteret har hovedsete i Bergen, hvor det er tett integrert med det ledende innovasjonsmiljøet på Marineholmen.

Program

  • Tilrettelegging av klimavennlig industriutvikling, Ronny Haufe, Administrerende Direktør, CCB Energy Holding
  • Trådløs konnektivitet i stål vil bli et sentralt verktøy i digitaliseringen av havnæringene, Jacob Grieg Eide, Chief Business Development Officer, ScanReach
  • Raskere vei fra idé til marked, Gisle Nondal, daglig leder, Ocean Innovation Catapult Centre

Deltakelse og kostnad

HAVlunsjen er gratis og åpen for alle.

HAVlunsj er en serie med lunsjmøter i regi av VISMaritime BergenNCE Seafood Innovation ClusterMarineholmenNCE Maritime CleanTech og GCE Ocean Technology.


Location

Online Event

Date

Nov 19, 2020

Time

11:30 - 12:30
Event

HAVlunsj – Trådløs konnektivitet og klimavennlig industriutvikling

Back to overview
Search