Event

HAVLUNSJ

At a glance

HAVlunsj HAVlunsj

Velkommen til årets første HAVlunsj!
Førstemann ut for årets møterekke er vår nyeste samarbeidspartner – Maritime Bergen. Det gleder vi oss over! 

Havet er Vestlandets fremste sysselsetter for innbyggere i alle de fire vestlandsfylkene, og flere nyetableringer innen marin, maritim, ikke-fornybar og fornybar næring gir grunn til å tro på at flere i fremtiden vil leve av havet. Hvor kommer nyetableringene? Hvilke bransje sysselsetter flest og hvor er omsetningen størst? Finnes det geografiske forskjeller for dem som etablerer seg og er det regionale forskjeller for at gründeren lykkes? På oppdrag fra Vestlandsrådet er det utarbeidet nøkkeltall for havnæringene langs Vestlandskysten og på årets første HAVlunsj presenteres disse med et særlig dypdykk for havgründerne.

Lasse Kolbjørn Anke Hansen er spesialrådgiver i Hordaland fylkeskommune og tallknuser på alt som har med de havrelaterte næringene på Vestlandet å gjøre. Han vil dykke ned i et hav av tallmateriale om havnæringene og peke på utviklingstrekkene som en havgründer må ha med seg når han eller hun tar fatt på drømmen om å skape sin egen arbeidsplass i havet.

Stig Nordal fra advokatfirmaet SANDS tar deretter for seg de største utfordringene i tidssyklusen for et oppstartsselskap og gir råd og vink om hvordan gründeren kommer seg velberget gjennom den spennende, men seilasen fra oppstart til markedsleder.

Lunsjmøtet er åpent for alle og er en fin arena til å bli kjent med andre i næringen. Del gjerne med samarbeidspartnere og andre du tror kan ha nytte ut av innholdet.

Påmelding her 


At a glance

Event

HAVLUNSJ

Back to overview
Search